ŞERÎF, Mehmed Efendi b. İmâm Seyfullah Efendi

(d. ?/? - ö. 1758-59/1172)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler Ayvansarâyî ’nin anlattıklarından ibarettir (Ekinci 2013: 209). Buna göre Mesih Paşa Mahallesinde Seyrekzâde Mescidi’nin imamı olan Seyfullah Efendi’nin oğludur. Asıl adı Mehmed'dir. Müderrislik yaptı. 1172/1758-59’da vefat etti. “İntikâl-i Şerîf” ibaresi ölüm tarihini vermektedir. Edirnekapısı dışında defnedilmiştir.

Ayvansarâyî’de eserlerine dair bir bilgi olmayıp şiirleri olduğu ifade edilmektedir.Şiirlerinde Şerîf mahlasını kullanmıştır. 

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 209.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1247-1248.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1998). “Şerîf Mehmed Efendi”. C. 8. İstanbul: Dergâh Yay. 140.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.02.2014
Güncelleme Tarihi: 14.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Zuhûrun bâ‘is-i ‘izz ü sa‘âdet yâ Resûlallâh

Vücûdun cümleye ‘ayn-ı inâyet yâ Resûlallâh

Başında tâc-ı mâ evhâ senin şânındadır Tâ-Hâ

Şerîf ü şefkatin hâlâ kerâmet yâ Resûlallâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). Ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 209.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gökhan Erarsland. 20 Ağustos 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YeriGörüntüle
3Aslı Derd. 22 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gökhan Erarsland. 20 Ağustos 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Doğum YılıGörüntüle
6Aslı Derd. 22 Temmuz 1975 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gökhan Erarsland. 20 Ağustos 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Ölüm YılıGörüntüle
9Aslı Derd. 22 Temmuz 1975 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Gökhan Erarsland. 20 Ağustos 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931MeslekGörüntüle
12Aslı Derd. 22 Temmuz 1975 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Gökhan Erarsland. 20 Ağustos 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aslı Derd. 22 Temmuz 1975 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gökhan Erarsland. 20 Ağustos 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Selma Rızad. 5 Şubat 1872 - ö. 5 Ekim 1931Madde AdıGörüntüle
18Aslı Derd. 22 Temmuz 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle