ŞERÎF TAL'AT EFENDİ

(d. 1235/1820 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şerîf Tal'at Efendi, 1235/1820 senesinde Edirne'de doğdu. Edirne ve İstan­bul'da kâtiplik görevlerinde bulunduktan sonra memleketine döndü. Şairin hayatına dair fazla bir bilgi bulunmadığı gibi, ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir. Şerîf Tal'at Efendi'nin klasik divan şiiri çerçevesinde şiirler yazdığı görül­mektedir (Fatîn 1271: 252).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd edince ben seni ey mâh-veş çektim emek

Âteş-i fürkatle bişdi sînem içre bin semek

 

Ugruna cânım fedâdır hâsıl-ı ömrüm benim

Sükker-i vaslından özge âşıka olmaz yemek

 

Meh gibi rûşen iken yandıklarım bezminde hep

Böyle sevmezsen ... lâyık mı cânım söylemek

 

Kimse görmez belki sevmezdi cihânda bir güzel

Olmasaydı ger derûn-ı çeşmimizde merdümek

 

Râh-ı aşkında senin her demde maksûdum benim

Tal'at-ı mihr-i ruhundan kesb-i envâr eylemek

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Hayreddîn Efendid. ? - ö. 1608Doğum YeriGörüntüle
2RİNDÎ, Derviş Hızırd. ? - ö. 1621-22Doğum YeriGörüntüle
3ŞİFÂYÎ, Derviş Abdülbâkî Efendid. ? - ö. 1664-65Doğum YeriGörüntüle
4NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876MeslekGörüntüle
11FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883MeslekGörüntüle
12BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878MeslekGörüntüle
13NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEVRES, Osmân Nevresd. 1820-1821 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
17FEYZİ/FEYYAZ, Feyzi Mehmed Efendid. 1820 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
18BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle