ŞERÎF TAL'AT EFENDİ

(d. 1235/1820 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şerîf Tal'at Efendi, 1235/1820 senesinde Edirne'de doğdu. Edirne ve İstan­bul'da kâtiplik görevlerinde bulunduktan sonra memleketine döndü. Şairin hayatına dair fazla bir bilgi bulunmadığı gibi, ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir. Şerîf Tal'at Efendi'nin klasik divan şiiri çerçevesinde şiirler yazdığı görül­mektedir (Fatîn 1271: 252).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd edince ben seni ey mâh-veş çektim emek

Âteş-i fürkatle bişdi sînem içre bin semek

 

Ugruna cânım fedâdır hâsıl-ı ömrüm benim

Sükker-i vaslından özge âşıka olmaz yemek

 

Meh gibi rûşen iken yandıklarım bezminde hep

Böyle sevmezsen ... lâyık mı cânım söylemek

 

Kimse görmez belki sevmezdi cihânda bir güzel

Olmasaydı ger derûn-ı çeşmimizde merdümek

 

Râh-ı aşkında senin her demde maksûdum benim

Tal'at-ı mihr-i ruhundan kesb-i envâr eylemek

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İBRÂHİM, Hayâlî-zâde İbrâhim Deded. ? - ö. 1613Doğum YeriGörüntüle
2Özlem Tezcan Dertsizd. 31 Ocak 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Doğum YılıGörüntüle
5SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Doğum YılıGörüntüle
7NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Ölüm YılıGörüntüle
8SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Ölüm YılıGörüntüle
10NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890MeslekGörüntüle
11SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912MeslekGörüntüle
12CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?MeslekGörüntüle
13NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Madde AdıGörüntüle
17SITKÎ, Memişd. 1820 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
18CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Madde AdıGörüntüle