ŞERÎF TAL'AT EFENDİ

(d. 1820/1235 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şerîf Tal'at Efendi, 1235/1820 senesinde Edirne'de doğdu. Edirne ve İstan­bul'da kâtiplik görevlerinde bulunduktan sonra memleketine döndü. Şairin hayatına dair fazla bir bilgi bulunmadığı gibi, ne zaman ve nerede öldüğü de belli değildir. Şerîf Tal'at Efendi'nin klasik divan şiiri çerçevesinde şiirler yazdığı görül­mektedir (Fatîn Dâvud 1271: 252).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 17.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sayd edince ben seni ey mâh-veş çektim emek

Âteş-i fürkatle bişdi sînem içre bin semek

Ugruna cânım fedâdır hâsıl-ı ömrüm benim

Sükker-i vaslından özge âşıka olmaz yemek

Meh gibi rûşen iken yandıklarım bezminde hep

Böyle sevmezsen ... lâyık mı cânım söylemek

Kimse görmez belki sevmezdi cihânda bir güzel

Olmasaydı ger derûn-ı çeşmimizde merdümek

Râh-ı aşkında senin her demde maksûdum benim

Tal'at-ı mihr-i ruhundan kesb-i envâr eylemek

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş'âr. İstanbul. 252.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıDoğum YeriGörüntüle
2SAÎD/SAÎDÎ, Ahmed Saîdî Efendid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
3MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
5OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
6MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
8OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878MeslekGörüntüle
11OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886MeslekGörüntüle
12MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901MeslekGörüntüle
13BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendid. 1819/1820 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
17OSMAN SELÂHADDÎN DEDEd. 1820 - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
18MUHTÂR, Hasırcı-zâde Sülün Efendi-zâde Ahmed Muhtâr Efendid. 1820 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle