ŞERİFÎ, Hüsamzâde Seyyid İbrahim Efendi

(d. 1572/980 - ö. 1607/1016)
divan şairi, müderris
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

980/1572’de doğdu. Seyyid Şerifî olarak tanınır. Germiyanlı Hüsâm Efendi’nin oğludur. Müderrislik yaptı. 1016/1607 yılında vefat etti. İstanbul’da Şerîfe Hatun Mescidi’nde medfundur.Kaynaklar kâmil ve faziletli bir kişi olduğunu belirtir

İbni Kemal'in Miftah’ına mükemmel bir Tekmilesi olduğu gibi Fıkh-ı Ekber ve Şafiye’yi de manzum olarak şerh etti. Kaynaklarda şiire de kabiliyeti olduğu belirtilmektedir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatçı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Yazar, Sadık, (2007). "Seyyid Şerîfî Mehmed Efendi ve Hilyesi". Turkish Studies International Periodical For the Languages. Literature and History of Turkish or Turkic 2/4 (Fall).

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.10.2013

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NEF'Î, Ömer Efendid. 1572? - ö. 1635Doğum YılıGörüntüle
2NÂDİRÎ, Abdülganîzâde Mehmed Nâdir Efendid. 1572 - ö. 17. 02. 1626Doğum YılıGörüntüle
3HÜDÂYÎ, Ahîzâde Hüseyin Efendid. 1572 - ö. 1634Doğum YılıGörüntüle
4SERÎ’Î, Hasan Serî’î Çelebid. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
5AZMÎ, Murad Çelebid. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
6SÂBİRÎ, Eyüb Ağad. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
7YEGÂNÎ, Mustafa Yegânî Efendi, Paşa Çelebid. ? - ö. 1532-33MeslekGörüntüle
8MEHMED, Mîr Eyyûbî Mehmed Efendi b. Seyyid Selâm Efendid. ? - ö. 1625-26MeslekGörüntüle
9MEHMED, Mehmed Şâh Efendi b. Mehmed Efendi b. Hacı Hasan Efendid. ? - ö. 1532MeslekGörüntüle
10RÛHÎ, Mahmûd Rûhî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İLMÎ, Remzîzâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1597-98Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BEHİŞTÎ, Ramazan b. Abdülmuhsind. ? - ö. 1571-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BÂLÎ EFENDİ, Sofyalıd. ? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
14ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
15MU'ÎDÎd. ? - ö. 1586Madde AdıGörüntüle