ŞERİFÎ, Tekirdağlı

(d. ?/? - ö. 1863/1864/1280)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tekirdağ’da doğan Şerifî, ilk öğrenimini burada tamamlamış daha sonra İstanbul’da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi’nde öğrenimini ikmal ederek diplomasını almıştır. Daha sonra Tekirdağlı Hâmid-i Bînevâ’ya uzun süre hizmette bulunmuştur. Hâmid-i Bînevâ’nın ölümünden sonra onun halifesi Hasan Efendi’den tarikate bağlılığını tamamlamış ve Arapçasını tam ilerletmek için Mısır’daki Câmiü’l-Ezher’e devam etmiştir. Oradan Medine’ye gitmiş, 1280 (M. 1863/64) yılında orada ölmüştür (Oy 1995: 338). Dinî-tasavvufi konularda yazdığı anlaşılan şair, şiirinde Şerifî mahlasını kullanmıştır. 

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Nebevî

Cemâlin gülşen-i feyz-i atâdır yâ Resulullah

Kemâlin pertevî bahş-ı Hüdâ’dır yâ Resulullah

Cemî kainatın rehberisin dedi Hak “ levlâk”

Senin zâtın güzîn-i enbiyadır yâ Resulullah

Sayılmaz cürm ile noksan budur hep cümleten kârın

Beni reddetme bâbından, recâdır yâ Resulullah

Süre dergâhına rûyı Şerîfî bende-i kemter

Rikâbında nebîler pîşvâdır yâ Resulullah

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 338.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Doğum YeriGörüntüle
2ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Doğum YılıGörüntüle
5ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Ölüm YılıGörüntüle
8ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FAHRÎ, Ahmedd. ? - ö. 1799Madde AdıGörüntüle
14ZAHMÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15YAHYÂ SIRRÎd. 1871 - ö. 1905-1906Madde AdıGörüntüle