SERÎ’Î, Hasan Serî’î Çelebi

(d. ?/? - ö. 1016/1607)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa (Menteşe)’da doğdu. Asıl adı Hasan’dır. Şeyhülislam Mustafa Efendi’den mülazım oldu. Kadılık yaparken 1016/1607 yılında vefat etti. Edirnekapısı dışına defnedildi. Kaf-zâde Fâizi, “Ömr-i seri dükendi kalmadı nâgâh” mısraını ölümüne tarih olarak düşürmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de yanlışlıkla 1061/1651 olarak gösterilmiştir.

Serî’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 90b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 59a.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap:, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.04.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Fark-ı Cemde görinen tâc sanurlar ammâ

Öpdi başına kodı câmı sunuldukda ana

xxx

Gören ol mâhveşün câmesin alaca sanur

Anabilmez güneşe baksa göz alacalanur

xxx

Kanlı dâgum göz göz oldı bûse ihsân it disem

Penbe yapışdur gözine dir gülüp ol gonce-fem

xxx

Ne mümkindür senünle ey sanem hem-hâne olmak ben

Meger bir sen kalasun deyr-i ‘âlemde hemân bir ben

xxx

Ne dem çeksem artar gözümün cilâsı

Şarâb oldı gûyâ kurak tûtiyâsı

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 90b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Alim Kahramand. 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gönül Çatalcalıd. 14 Ağustos 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞUHUDÎ, Şuhudî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Alim Kahramand. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle