SERÎ’Î, Hasan Serî’î Çelebi

(d. ?/? - ö. 1016/1607)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manisa (Menteşe)’da doğdu. Asıl adı Hasan’dır. Şeyhülislam Mustafa Efendi’den mülazım oldu. Kadılık yaparken 1016/1607 yılında vefat etti. Edirnekapısı dışına defnedildi. Kaf-zâde Fâizi, “Ömr-i seri dükendi kalmadı nâgâh” mısraını ölümüne tarih olarak düşürmüştür. Ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de yanlışlıkla 1061/1651 olarak gösterilmiştir.

Serî’î’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 5. İstanbul: Kültür Bakanlığı-Tarih Vakfı Ortak Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî, Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 90b.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî, Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 59a.

Zavotçu, Gencay (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmet Rızâ, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tezkiresi. Ankara: KTB. Yay. E-kitap:, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83506/zehr-i-mrzade-seyyid-mehmed-riza---tezkire-i-riza.html. [Erişim Tarihi: 01.01.2014].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.04.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

xxx

Fark-ı Cemde görinen tâc sanurlar ammâ

Öpdi başına kodı câmı sunuldukda ana

xxx

Gören ol mâhveşün câmesin alaca sanur

Anabilmez güneşe baksa göz alacalanur

xxx

Kanlı dâgum göz göz oldı bûse ihsân it disem

Penbe yapışdur gözine dir gülüp ol gonce-fem

xxx

Ne mümkindür senünle ey sanem hem-hâne olmak ben

Meger bir sen kalasun deyr-i ‘âlemde hemân bir ben

xxx

Ne dem çeksem artar gözümün cilâsı

Şarâb oldı gûyâ kurak tûtiyâsı

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 90b.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yusuf Atılgand. 27 Haziran 1921 - ö. 9 Ekim 1989Doğum YeriGörüntüle
2BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebid. 1669 - ö. 1716Doğum YeriGörüntüle
3İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Doğum YeriGörüntüle
4Yusuf Atılgand. 27 Haziran 1921 - ö. 9 Ekim 1989Doğum YılıGörüntüle
5BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebid. 1669 - ö. 1716Doğum YılıGörüntüle
6İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Doğum YılıGörüntüle
7Yusuf Atılgand. 27 Haziran 1921 - ö. 9 Ekim 1989Ölüm YılıGörüntüle
8BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebid. 1669 - ö. 1716Ölüm YılıGörüntüle
9İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Ölüm YılıGörüntüle
10Yusuf Atılgand. 27 Haziran 1921 - ö. 9 Ekim 1989MeslekGörüntüle
11BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebid. 1669 - ö. 1716MeslekGörüntüle
12İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008MeslekGörüntüle
13Yusuf Atılgand. 27 Haziran 1921 - ö. 9 Ekim 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebid. 1669 - ö. 1716Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Yusuf Atılgand. 27 Haziran 1921 - ö. 9 Ekim 1989Madde AdıGörüntüle
17BİRRÎ, Derviş Mehmed Çelebid. 1669 - ö. 1716Madde AdıGörüntüle
18İlhan Berkd. 1918 - ö. 28 Ağustos 2008Madde AdıGörüntüle