ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1123/1711-12)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şermî hakkında bilgi veren en önemli biyografik kaynak Sâlim Tezkiresi’dir. Sâlim, Şermî'den bahsederken, “İstanbul şehrîlerinin tâze bozuntusu makûlesinden” ifadesini kullanır (İnce 2005: 426). Bu ifadede dikkati çeken iki nokta bulunur. “Şehrî” kelimesi, şehirli/İstanbullu anlamına geldiği gibi haşarı, yaramaz, şehir çocuğu şeklinde de anlaşılabilir. “Bozundu” da şehrî gibi şairi tahfif etmek için kullanılmıştır. Bu bağlamda Nâbî’nin kendisini “Urfa bozundusu” şeklinde nitelemesi akla gelmektedir. Sâlim, Şermî'nin utangaç, sessiz, vakar ve iyi ahlak sahibi biri olduğunu kaydetmiştir. Tuhfe-i Nâilî, Şermî'den "seyyid" diye söz eder. Şermî, 1123/1711-12 yılında vefat etmiştir.

Şermî'nin şairliği ve şiirleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Sâlim, Şermî'nin şiirlerini beğenmez, letafetten yoksun bulur ve örnek olarak sadece bir beytine yer verir. Sâlim Tezkiresi'nde ve küçük değişikliklerle Tuhfe-i Nailî'de yer alan tek beyit, Şermî'nin elimizdeki yegâne şiiridir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

O şehle müşkil ülfet etmemek andan dahı müşkil

Olurdum germ-sohbet anun ile olsa ger kâbil 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 426).

Yâr ile ülfetde müşkil etmemek andan dahı müşkil

Olurdum germ-sohbet anun ile olsa ger kâbil 

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 474)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Refikd. 1867-1868 - ö. 21 Eylül 1913Doğum YeriGörüntüle
2Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Doğum YeriGörüntüle
3Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Refikd. 1867-1868 - ö. 21 Eylül 1913Doğum YılıGörüntüle
5Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Doğum YılıGörüntüle
6Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Doğum YılıGörüntüle
7Mustafa Refikd. 1867-1868 - ö. 21 Eylül 1913Ölüm YılıGörüntüle
8Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Ölüm YılıGörüntüle
9Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Refikd. 1867-1868 - ö. 21 Eylül 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Mustafa Refikd. 1867-1868 - ö. 21 Eylül 1913Madde AdıGörüntüle
14Orhan Buriand. 18 Mart 1914 - ö. 5 Mayıs 1953Madde AdıGörüntüle
15Münir Hayri Egelid. 1899 - ö. 25 Ekim 1970Madde AdıGörüntüle