ŞERMİ, Seyyid Şermî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1711-12/1123)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şermî hakkında bilgi veren en önemli biyografik kaynak Sâlim Tezkiresi’dir. Sâlim, Şermî'den bahsederken, “İstanbul şehrîlerinin tâze bozuntusu makûlesinden” ifadesini kullanır (İnce 2005: 426). Bu ifadede dikkati çeken iki nokta bulunur. “Şehrî” kelimesi, şehirli/İstanbullu anlamına geldiği gibi haşarı, yaramaz, şehir çocuğu şeklinde de anlaşılabilir. “Bozundu” da şehrî gibi şairi tahfif etmek için kullanılmıştır. Bu bağlamda Nâbî’nin kendisini “Urfa bozundusu” şeklinde nitelemesi akla gelmektedir. Sâlim, Şermî'nin utangaç, sessiz, vakar ve iyi ahlak sahibi biri olduğunu kaydetmiştir. Tuhfe-i Nâilî, Şermî'den "seyyid" diye söz eder. Şermî, 1123/1711-12 yılında vefat etmiştir.

Şermî'nin şairliği ve şiirleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Sâlim, Şermî'nin şiirlerini beğenmez, letafetten yoksun bulur ve örnek olarak sadece bir beytine yer verir. Sâlim Tezkiresi'nde ve küçük değişikliklerle Tuhfe-i Nailî'de yer alan tek beyit, Şermî'nin elimizdeki yegâne şiiridir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 05.12.2013

Eserlerinden Örnekler

O şehle müşkil ülfet etmemek andan dahı müşkil

Olurdum germ-sohbet anun ile olsa ger kâbil 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay. 426).

Yâr ile ülfetde müşkil etmemek andan dahı müşkil

Olurdum germ-sohbet anun ile olsa ger kâbil 

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 474)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Doğum YeriGörüntüle
2MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Doğum YılıGörüntüle
5MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Ölüm YılıGörüntüle
8MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İZZET, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DÂNİŞÎ, Ali Deded. ? - ö. 1683Madde AdıGörüntüle
14MUHSİN, Mehmed Muhsin Efendid. 1820 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15İZZET, Ahmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle