SERSER/SERSERÎ, Çeribaşı-zâde Ali Bey

(d. 1257?/1840? - ö. 1291/1875)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şiirlerinde Serserî/Serser mahlasını kullandı. Miralay Mehmed Ali Bey’in en küçük oğludur. Doğum tarihi hakkında verilen bilgiler çelişkilidir. Gençlik döneminde pek çok yeri gezip dolaştı. Uzun müddet İstanbul’da kaldı, maddi sıkıntı yaşayıp Harput’a döndü. 1291/1875’te öldü.

Ali Bey ve kardeşi Mustafa Bey’in şiirleri ve mektupları Mecmua-i Yâdigâr adlı bir mecmuada toplanmıştır. Bu mecmuanın içinde Ali Bey’e ait 40 adet şiir ve 2 mektup bulunmaktadır. Bunlardan altı tanesi halk şiiri tarzında kaleme aldığı şiirlerdir. Şairin 29 gazeli bulunmaktadır.

Kendi zamanındaki önemli şairlere tahmisler yazdığı gibi, kendi şiirlerine de başka şairler tahmisler yazmıştır. Ali Bey, kardeşi Mustafa Âsım’dan her bakımdan daha güzel gazeller meydana getirmiş; divan ile halk şiiri geleneğinden faydalanmış ve bu yönde şiirler yazmıştır.

Kaynakça

Ceyhan, Nesime (2010). 19. yy.da Harputlu İki Şâir: Mustafa Âsım ve Çeribaşızâde Ali Bey'ler (Yazar, Metin, İnceleme). İstanbul: Selis Yay.

Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay.

Sunguroğlu, İshak (2013). Harput Yollarında. C. II. İstanbul: İşaret Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BAHİR SELÇUK
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nedendir sevdiğim bilmem bugün mestânedir gözler

Kim incitmiş seni meyleylemiş giryânedir gözler

 

Ne hâcet mey için mey-hâneye üftâdeler gitmek

Eder ihsân dem-â-dem leb-be-leb peymânedir gözler

 

Atar oklarını müjgân komaz dil kâm-yâb olsun

Eder teklîf-i vuslat gönle bilmem yâ nedir gözler

 

Alıp ‘aklım gidip dil kâkülünde bend iken gör kim

Nedem ben şimdi kasdı el-amân imânadır gözler

 

Gönül şaşkındır ol yârin elinden Serser olmuşdur

Olur gâh âşinâ geh hışm ile bîgânedir gözler 

(Onur, Naci (2013). Harputlu Divan Şairleri. Elazığ: Manas Yay. 67.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2NA'ÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5NA'ÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
6LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8NA'ÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NA'ÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
14NA'ÎMÎ, Ömerd. 1801-02 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
15LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle