SERVER ALİ BABA

(d. ?/? - ö. 1570/1571/978)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Server Ali Baba, A.Hilmi Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler kitabında verdiği bilgiye göre Tekirdağ’da doğmuş, Hicri 958 (M.1551) tarihinde Hacı Bektaş Tekkesi babası olmuş, H. 978 (M. 1570/1571) tarihinde ölmüş ve mezar taşına: “ Ehl-i diller meclisinde olmaz illâ hû dil/ Hicret-i Server Ali Baba akupdur rûd-Nil” beyti yazılmıştır. Tekirdağ tarihçisi Hikmet Çevik’in 1307 tarihli Edirne Salnâmesi’ne dayanarak Server Ali Baba Tekkesi ile ilgili olarak yazdıkları ise şöyledir: Server Ali Baba Tekkesi Havranın içerisinde harap bir hâldedir. Nakşibendiyye’nin Üveysi şubesindendir. İçinde yatan Sersem Ali Baba’nın hicri 977 tarihinde öldüğü söylenir. Bu tekke, Tekirdağ ile bir ilgisi olduğu annesinin Salihiye mezarlığında bulunan 1250 (M. 1834-1835) tarihli mezar taşından anlaşılan Sadrazam Mehmed İzzet Paşa tarafından yaptırılmıştır. A. Hilmi Yücebaş ile Hikmet Çevik’in verdikleri bilgiler arasında Server Ali Baba’nın ölüm tarihi konusunda bir yıllık bir fark bulunmaktadır (Oy 1995: 309).

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A.Sait Basımevi.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Sofi yıkma kalbi viraneleri

Ezelden anların hâli haraptır

Niçin ta’n edersin rindâneleri

Kan değil içtikleri şaraptır

Bendeyiz Haydar-ı kerrâr-ı aşka

Sâkinleriz dergâh-ı esrâr-ı aşka

Sâbit kademleriz ikrâr-ı aşka

Sizce hatâ amma bizce sevaptır

Mâsivâdan meylimiz yok varlığa

Mevsûl gibi rızâmız var darlığa

Sofu sen karışma sen bu pazarlığa

Aklın ermez bu bir başka hesaptır

Server bu dünyanın nesine hurrem

Kime bâki kalmış bu mülk-i âlem

Can kuşu uçunca vücudu adem

Evvet türâb âhir gene türâbdır

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. s. 145.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DİVANÎ/ZÜLFİKAR DİVANÎ, Zülfikar Akgünd. 1928 - ö. 31.12.2009Doğum YeriGörüntüle
2Üren, İhsand. 24 Ağustos 1939 - ö. 12 Ekim 2014Doğum YeriGörüntüle
3Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Doğum YeriGörüntüle
4DİVANÎ/ZÜLFİKAR DİVANÎ, Zülfikar Akgünd. 1928 - ö. 31.12.2009Doğum YılıGörüntüle
5Üren, İhsand. 24 Ağustos 1939 - ö. 12 Ekim 2014Doğum YılıGörüntüle
6Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Doğum YılıGörüntüle
7DİVANÎ/ZÜLFİKAR DİVANÎ, Zülfikar Akgünd. 1928 - ö. 31.12.2009Ölüm YılıGörüntüle
8Üren, İhsand. 24 Ağustos 1939 - ö. 12 Ekim 2014Ölüm YılıGörüntüle
9Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Ölüm YılıGörüntüle
10DİVANÎ/ZÜLFİKAR DİVANÎ, Zülfikar Akgünd. 1928 - ö. 31.12.2009Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Üren, İhsand. 24 Ağustos 1939 - ö. 12 Ekim 2014Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DİVANÎ/ZÜLFİKAR DİVANÎ, Zülfikar Akgünd. 1928 - ö. 31.12.2009Madde AdıGörüntüle
14Üren, İhsand. 24 Ağustos 1939 - ö. 12 Ekim 2014Madde AdıGörüntüle
15Namık Kemald. 21 Aralık 1840 - ö. 2 Aralık 1888Madde AdıGörüntüle