SERVÎ/SÜRÛRÎ, Derviş Sürûrî-i Mevlevî

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, müderris, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Burdur’da doğdu. Latîfî, şairin Saruhanlı olduğunu ayrıca ulu serviler gibi uzun boylu olduğu ve yeşillere bürünmüş ağaçlar gibi yeşil elbise giydiği için Servî mahlasını kullandığını belirtir (Canım 2000: 302). Servî, Sicill-i Osmanî’de Sürûrî Çelebi olarak anılmaktadır. Muid iken tasavvufa yöneldi ve mevlevî oldu. Şâhidî Dede, Şuhûdî Dede ve Fedâyî Dede’nin sohbetlerinde bulundu. Ulama Paşa’ya hoca oldu. Bir dönem kâtiplik ve müderrislik yaptı. Servî, 1000/1591 yılında vefat etti (Akbayar 1996: 1555, Genç 2000: 240, 241). Kaynaklarda şiir yazmada yetenekli bir şair olduğu belirtilir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Lâtifî, Tezkiretü'ş-Şuara ve Tabsıratü'n-Nüzemâ. Ankara: AKM Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (1999). Latifî Tezkiresi. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 107.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 04.12.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şol ‘arak ki ol nigârun gül yanagından çıkar

Selsebîlün ‘aynıdur Firdevs bâgından çıkar

Nâya didüm yâre karşu âh u feryâd eyleme

Bir kulagından girerse bir kulagından çıkar

Her nefes uymak diler ney nâle vü feryâduma

Bu hevâyı mutribâ anun dimâgından çıkar 

(Genç, İlhan (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 241.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mustafa Asoğlud. 01 Ocak 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Doğum YeriGörüntüle
3Engin Özmend. 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mustafa Asoğlud. 01 Ocak 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Doğum YılıGörüntüle
6Engin Özmend. 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mustafa Asoğlud. 01 Ocak 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Ölüm YılıGörüntüle
9Engin Özmend. 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mustafa Asoğlud. 01 Ocak 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994MeslekGörüntüle
12Engin Özmend. 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mustafa Asoğlud. 01 Ocak 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Engin Özmend. 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mustafa Asoğlud. 01 Ocak 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Abdullah Aşçıd. 1921 - ö. 9 Haziran 1994Madde AdıGörüntüle
18Engin Özmend. 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle