ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağa

(d. 1767'den önce/1181'den önce - ö. 1825/1241)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Şevket Muhammed Saîd'dir. Şiirlerinde Şevket mahlasını mahlasını kullandı. Mardinli Abdulvehhâb Ağa'nın oğludur. Mardin voyvodası Necîb Bey'e mutemetlik etti. Maktül Süleyman Paşa zamanında itibarı daha da arttı. Bu görevden ayrıldıktan sonra bir süre Bağdat'ta bulundu ve bir müddet geçim sıkıntısı çekti. Dâvud Paşa'nın ilgisine mazhar olarak Kerkük mütesellimliği ve Mardin voyvodalığı görevinde bulundu. Tezkire sahibi Hatîbî ile tanıştı. 60 yaşını aşmış hâlde iken 1241/1825 yılında vefat etti. Buna göre doğum yılı da 1181/1767'den önce olmalıdır (Akkuş 2008: 185-88).

Hatîbî; Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerini kaydeder. Nazım ve nesirde yetenekli idi.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdat. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Bâlin gibi bir arka yol ardında siperlen

Çiğnetme sakın kendini mânende-i minder

Miftâh-ı kazâ kufl-ı temennâya açınca

Çün perde-i der-bâb-ı tevekkülde gögüs ger

***

A'da dilini itmesün ardımca itâle

Bî-illet olan kimseye lâzım mı şırınka

***

Eyâ cinsimiz ile pek mu'teber iken

Cânâ senin yanında hemân şalğam olmadık

***

Destârımız fes üzre Cezâyir-pesend iken

Dayı senin yanında hemân şalgam olmadık

***

Her kimin zîr-i nikâhında olursa dü-zeni

Bozulur hânesinin çâresi olmaz düzeni

Akkuş, Mehmet. (2008). Hatîbî Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdat.​ İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 186-187.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Doğum YeriGörüntüle
2ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83MeslekGörüntüle
11ŞEMSÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEMSÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÜZHET, Muhammed Efendid. 1715 - ö. 1782-83Madde AdıGörüntüle
17ŞEMSÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İBRET, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle