ŞEVKET, Muhammed Sa'îd Ağa

(d. 1181\'den önce/1767\'den önce - ö. 1241/1825)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Şevket Muhammed Saîd'dir. Şiirlerinde Şevket mahlasını mahlasını kullandı. Mardinli Abdulvehhâb Ağa'nın oğludur. Mardin voyvodası Necîb Bey'e mutemetlik etti. Maktül Süleyman Paşa zamanında itibarı daha da arttı. Bu görevden ayrıldıktan sonra bir süre Bağdat'ta bulundu ve bir müddet geçim sıkıntısı çekti. Dâvud Paşa'nın ilgisine mazhar olarak Kerkük mütesellimliği ve Mardin voyvodalığı görevinde bulundu. Tezkire sahibi Hatîbî ile tanıştı. 60 yaşını aşmış hâlde iken 1241/1825 yılında vefat etti. Buna göre doğum yılı da 1181/1767'den önce olmalıdır (Akkuş 2008: 185-88).

Hatîbî; Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerini kaydeder. Nazım ve nesirde yetenekli idi.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdat. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bâlin gibi bir arka yol ardında siperlen

Çiğnetme sakın kendini mânende-i minder

Miftâh-ı kazâ kufl-ı temennâya açınca

Çün perde-i der-bâb-ı tevekkülde gögüs ger

***

A'da dilini itmesün ardımca itâle

Bî-illet olan kimseye lâzım mı şırınka

***

Eyâ cinsimiz ile pek mu'teber iken

Cânâ senin yanında hemân şalğam olmadık

***

Destârımız fes üzre Cezâyir-pesend iken

Dayı senin yanında hemân şalgam olmadık

***

Her kimin zîr-i nikâhında olursa dü-zeni

Bozulur hânesinin çâresi olmaz düzeni

(Akkuş, Mehmet. (hzl.)(2008). Hatîbî Tezkire-i Şuarâ-yı Bağdat.​ İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 186-187.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YeriGörüntüle
2Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YeriGörüntüle
4ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YılıGörüntüle
5Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Doğum YılıGörüntüle
7ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Ölüm YılıGörüntüle
8Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35MeslekGörüntüle
11Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
12ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615MeslekGörüntüle
13ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle
17Nazmî, Seyyid Ali Nazmî Efendid. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle
18ZİHNÎ, Abdü'ddelîld. 1551/1552 - ö. 1614/1615Madde AdıGörüntüle