ŞEVKET, Şevket Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Maraşlıdır. Divân-ı hümâyun katibi oldu. Mevlevi tarikatına mensuptu. Sicill-i Osmanî adlı kaynakta şairin 1850’li yıllarda vefat ettiğini belirtilmektedir (Akbayar 1996: 1593).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifti, Ömer (hzl.) (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 07.05.15].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Olurken hançer-i ebrûları hep kasd-ı cân üzre

Ne hasretdir kılıç asmış o sîmîn-ten miyân üzre

Ruh-ı zîbâsını taklîd ider bedr-i felek-pîrâ

Meh-i nev meşk ider ebrûsu resmin âsumân üzre

Görünce âteşîn rûy-ı arak-nâkı nezâketle

Ne hikmetdir didem olmuş anâsır iktırân üzre

Turur tabur-ı müjgânı cünûd-ı aklı yağmaya

O bir tîr-i sitemdir Şevketâ hâzır kemân üzre

Celâleddin Efendim kımme-i tâc-ı velâyetdir

Müreccahdır yanımda hâk-ı dergâh-ı cinân üzre

(Çifti, Ömer (hzl.) (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud, ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 07.05.15]. 250, 251.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584Doğum YeriGörüntüle
2FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
3BEYOĞLU, Hezarîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584Doğum YılıGörüntüle
5FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
6BEYOĞLU, Hezarîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
9BEYOĞLU, Hezarîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584MeslekGörüntüle
11FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878MeslekGörüntüle
12BEYOĞLU, Hezarîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEYOĞLU, Hezarîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MU’ÎDÎ, Mu’îd-zâde Mehmed Mu’îdî Ef. b. Şam Müftüsü Maraşlı Mehmed Ef. b. Mu’îd-zâde Abdülaziz Ef b. Abdurrahman Ef. b. Yusuf Ef. b. Bektûtd. ? - ö. 1584Madde AdıGörüntüle
17FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle
18BEYOĞLU, Hezarîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle