ŞEVKET, Şevket Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Maraşlıdır. Divân-ı hümâyun katibi oldu. Mevlevi tarikatına mensuptu. Sicill-i Osmanî adlı kaynakta şairin 1850’li yıllarda vefat ettiğini belirtilmektedir (Akbayar 1996: 1593).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çifti, Ömer (hzl.) (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 07.05.15].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 27.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Olurken hançer-i ebrûları hep kasd-ı cân üzre

Ne hasretdir kılıç asmış o sîmîn-ten miyân üzre

Ruh-ı zîbâsını taklîd ider bedr-i felek-pîrâ

Meh-i nev meşk ider ebrûsu resmin âsumân üzre

Görünce âteşîn rûy-ı arak-nâkı nezâketle

Ne hikmetdir didem olmuş anâsır iktırân üzre

Turur tabur-ı müjgânı cünûd-ı aklı yağmaya

O bir tîr-i sitemdir Şevketâ hâzır kemân üzre

Celâleddin Efendim kımme-i tâc-ı velâyetdir

Müreccahdır yanımda hâk-ı dergâh-ı cinân üzre

(Çifti, Ömer (hzl.) (2009). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr, Fatin Davud, ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1- 219117/h/metin.pdf. [erişim tarihi: 07.05.15]. 250, 251.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YeriGörüntüle
4KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
7KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Ölüm YılıGörüntüle
10KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876MeslekGörüntüle
11HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906MeslekGörüntüle
13KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KEN'ÂN, Yûsuf Ken'ân Bey, Maraşlıd. 1830 - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
17HÂFIZ, Hamamcı-zâde Hâfız-ı Mar'aşîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Madde AdıGörüntüle