ŞEVKÎ

(d. ?/? - ö. 19 yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olan Şevkî’nin kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Trabzon Şehir Mezarlığı ve Akçaabat’ın Söğütlü beldesinde yer alan mezar kitabelerinde yazmış olduğu tarih manzumeleri vardır. Trabzonda’ki kitabe Yûsuf Kâdî-zâde Hacı Ahmed Bey’e ait olup 16 Zilka’de 1290/5 Ocak 1874 tarihli, Söğütlü beldesindeki kitabe ise Hacı Sâlih-zâde Süleyman Ağa’ya ait olup 21 Ramazan 1284/16 Ocak 1868 tarihlidir. Bu kitabelerin tarihinden Şevki’nin 19. asrın ikinci yarısında yaşadığı anlaşılmaktadır (Yüksel 1993: 1/105).

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 28.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Âh zî-dest-i ecel

Sakın bu cây-gâh-ı pür-nukûşun mâ’ili olma

Olur halk-ı cihân nukûş-ı bî-encâm ile gâfil

Süleymân Aga ya’ni Hâcı Sâlih-zâde sâhib-dil

Olurdu âlem içre şöhreti âfâka dek şâmil

Şu rütbe er idi rüşd-i dirâyet tab’-ı pâkinde

Hilâf-ı re’yine gitmezdi görse Sâ’ib-i fâzıl

Revâ mıdır felek bu zât-ı âlî-kadrin olmak hayf

Vücûd-ı hikmet-âlûdu ecel cevri ile zâ’il

Be-hakk-ı mefhar-ı âlem bu zâtın kabrine yâ Rab

Ola tâ haşre dek feyz-i İlâhî dem-be-dem nâzil

Zebân-ı kilk-i gevher-bâr-ı Şevkî söyledi târîh

Süleymân Aga göçdü bezm-i kurb-ı Hakk’a ve’l-hâsıl (Fî 21 1284 Ramazân-ı Şerîf)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 106-107.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MİKDADÎ, Mikdat Bald. 20.02.1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Calap, Nerimand. 14 Kasım 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Genç, Nihatd. 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MİKDADÎ, Mikdat Bald. 20.02.1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Calap, Nerimand. 14 Kasım 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Genç, Nihatd. 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MİKDADÎ, Mikdat Bald. 20.02.1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Calap, Nerimand. 14 Kasım 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Genç, Nihatd. 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MİKDADÎ, Mikdat Bald. 20.02.1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Calap, Nerimand. 14 Kasım 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Genç, Nihatd. 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MİKDADÎ, Mikdat Bald. 20.02.1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Calap, Nerimand. 14 Kasım 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Genç, Nihatd. 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle