ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1839/1235)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Osman’dır. Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır’ın eski ailelerinden Azîz İmâmı-zâdelerdendir. Halîl Hâmid Efendi’den ilim ve hat tahsil etmiştir. Bazı valilerin dîvân kâtipliğini yapmıştır. Bir süreliğine önce İstanbul’a ardından Şam’a gitmiştir. 1255/1839 yılında Şam’da vefat etmiştir (Güner vd. 2003: 31; Beysanoğlu 1996: 290).

Kaynakça

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip, N. Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söylese hayrân eder ol dişleri incü beni

Gülse gönlüm açılır şâd eyler ol meh-rû beni

Tîr-i müjgânın yeter kasd eyledi bu cânıma

Yetişür sad-pâre kıldın ey kemân-ebrû beni

Tıfl iken bend eylemişdi murg-ı gönlüm bir zamân

Şimdilik etmiş esîri halka-i gîsû beni

Gelse bir şeb hâne-i vîrâna dil ma’mûr olur

Kendi lutfıyla kılarsa nâzenîn ârzû beni

Şevkiyâ râz-ı derûnum cümle derdim âşikâr

Bir gün eylerse felek yâr ile rû-be-rû beni

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 290-291.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Doğum YeriGörüntüle
2REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Doğum YeriGörüntüle
4VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Doğum YılıGörüntüle
5REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Doğum YılıGörüntüle
7VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Ölüm YılıGörüntüle
8REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Ölüm YılıGörüntüle
10VÂHİBd. ? - ö. 1785/86MeslekGörüntüle
11REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09MeslekGörüntüle
13VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂHİBd. ? - ö. 1785/86Madde AdıGörüntüle
17REMZÎ-İ ÂMİDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÂMİŞ, Râmiş Çelebid. ? - ö. 1708-09Madde AdıGörüntüle