ŞEVKÎ, Azîz İmâmı-zâde Osman Şevkî Efendi

(d. ?/? - ö. 1235/1839)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osman’dır. Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır’ın eski ailelerinden Azîz İmâmı-zâdelerdendir. Halîl Hâmid Efendi’den ilim ve hat tahsil etmiştir. Bazı valilerin dîvân kâtipliğini yapmıştır. Bir süreliğine önce İstanbul’a ardından Şam’a gitmiştir. 1255/1839 yılında Şam’da vefat etmiştir (Güner vd. 2003: 31; Beysanoğlu 1996: 290).

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 16.12.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Söylese hayrân eder ol dişleri incü beni

Gülse gönlüm açılır şâd eyler ol meh-rû beni

 

Tîr-i müjgânın yeter kasd eyledi bu cânıma

Yetişür sad-pâre kıldın ey kemân-ebrû beni

 

Tıfl iken bend eylemişdi murg-ı gönlüm bir zamân

Şimdilik etmiş esîri halka-i gîsû beni

 

Gelse bir şeb hâne-i vîrâna dil ma’mûr olur

Kendi lutfıyla kılarsa nâzenîn ârzû beni

 

Şevkiyâ râz-ı derûnum cümle derdim âşikâr

Bir gün eylerse felek yâr ile rû-be-rû beni

(Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası. 290-291.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YeriGörüntüle
2KÂSIMd. ? - ö. 1785Doğum YeriGörüntüle
3ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Doğum YeriGörüntüle
4VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YılıGörüntüle
5KÂSIMd. ? - ö. 1785Doğum YılıGörüntüle
6ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Doğum YılıGörüntüle
7VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Ölüm YılıGörüntüle
8KÂSIMd. ? - ö. 1785Ölüm YılıGörüntüle
9ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Ölüm YılıGörüntüle
10VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657MeslekGörüntüle
11KÂSIMd. ? - ö. 1785MeslekGörüntüle
12ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747MeslekGörüntüle
13VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂSIMd. ? - ö. 1785Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Madde AdıGörüntüle
17KÂSIMd. ? - ö. 1785Madde AdıGörüntüle
18ÇÂKERÎ, Seyyid Ali Efendid. 1670 - ö. 1747Madde AdıGörüntüle