ŞEVKÎ, Mehmet

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Yavuz Sultan Selim Trabzon’da şehzâde iken defterdarı ve lalası olan Fenârî Şems Bey’in yanında bulunmuş ve onun hizmetinde bulunmuştur. Oradan döndükten sonra geçimini sürdürebilmek için Bursa’da sahaf dükkanı açmıştır. Sultan Osman Gâzi ve Orhan Gâzi’nin türbelerinde uzun süre türbedarlık yapmıştır.

Aşık Çelebi’nin naklettiğine göre; Yavuz Sutan Selim bir gün Bursa’ya avlanmaya geldiğinde Şevkî de şehir halkı ile padişahı karşılamaya gider. Sultan Selim selam yerine geldiğinde Şevkî’yi görür ve tanır. Yanında bulunan Zeynel Paşa’ya “Bu bizim Şevkî değil mi?” diye sorar. Zeynel Paşa da “Bu o değil, o ölmüştür” der. Şevkî daha sonra Zeynel Paşa’nın yanına gittiğinde Paşa’nın bunu kasten yaptığını anlar, Şevkî’nin halini hatrını sorar, ona gayet riayet eder ve bunu neden yaptığını anlatır.

Firdevsî’nin üç yüz altmış ciltlik Süleyman-nâme’sini telhis etmek için yıllarca çalışmış fakat ömrü eserini tamamlamaya vefâ etmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Tatçı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 20.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Ey pertev-i nûr-ı nebevî sendeki ol had

Gördüm yüzüni salli ‘ala nûrı Muhammed

Dirdüm ki beyâza çıka gîsû-yı sevâdı

Müşkil bu dahı karaladı hatt-ı müca’ed

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1451.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASAN ÇELEBİ, Kınalızâded. 1546 - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
3ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YeriGörüntüle
4Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HASAN ÇELEBİ, Kınalızâded. 1546 - ö. 1604Doğum YılıGörüntüle
6ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Doğum YılıGörüntüle
7Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HASAN ÇELEBİ, Kınalızâded. 1546 - ö. 1604Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Ölüm YılıGörüntüle
10Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11HASAN ÇELEBİ, Kınalızâded. 1546 - ö. 1604MeslekGörüntüle
12ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48MeslekGörüntüle
13Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASAN ÇELEBİ, Kınalızâded. 1546 - ö. 1604Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kemal Selçukd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HASAN ÇELEBİ, Kınalızâded. 1546 - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
18ÂSIM, Seyyid Sinek Mustafa Âsım Efendid. ? - ö. 1747-48Madde AdıGörüntüle