ŞEVKÎ, Mehmet

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Yavuz Sultan Selim Trabzon’da şehzâde iken defterdarı ve lalası olan Fenârî Şems Bey’in yanında bulunmuş ve onun hizmetinde bulunmuştur. Oradan döndükten sonra geçimini sürdürebilmek için Bursa’da sahaf dükkanı açmıştır. Sultan Osman Gâzi ve Orhan Gâzi’nin türbelerinde uzun süre türbedarlık yapmıştır.

Aşık Çelebi’nin naklettiğine göre; Yavuz Sutan Selim bir gün Bursa’ya avlanmaya geldiğinde Şevkî de şehir halkı ile padişahı karşılamaya gider. Sultan Selim selam yerine geldiğinde Şevkî’yi görür ve tanır. Yanında bulunan Zeynel Paşa’ya “Bu bizim Şevkî değil mi?” diye sorar. Zeynel Paşa da “Bu o değil, o ölmüştür” der. Şevkî daha sonra Zeynel Paşa’nın yanına gittiğinde Paşa’nın bunu kasten yaptığını anlar, Şevkî’nin halini hatrını sorar, ona gayet riayet eder ve bunu neden yaptığını anlatır.

Firdevsî’nin üç yüz altmış ciltlik Süleyman-nâme’sini telhis etmek için yıllarca çalışmış fakat ömrü eserini tamamlamaya vefâ etmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Tatçı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 20.09.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey pertev-i nûr-ı nebevî sendeki ol had

Gördüm yüzüni salli ‘ala nûrı Muhammed

 

Dirdüm ki beyâza çıka gîsû-yı sevâdı

Müşkil bu dahı karaladı hatt-ı müca’ed

 

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1451.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
2HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606Doğum YeriGörüntüle
3RESMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
5HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606Doğum YılıGörüntüle
6RESMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
8HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606Ölüm YılıGörüntüle
9RESMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
11HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606MeslekGörüntüle
12RESMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RESMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂZERÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
17HEVÂYÎ, Mustafa Hevâyî Efendid. ? - ö. 1606Madde AdıGörüntüle
18RESMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle