ŞEYDÂ, Nûrî Şeydâ Bey

(d. ?/? - ö. 1319/1901)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Nûrî’dir. İstanbulludur. Şairliği yanında musikişinas olarak bilinmektedir. Otuz sekiz şarkı besteledi. Farsça, Fransızca, Almanca ve İngilizce bilirdi. 1319/1901 yılında içki mübtelalığından vefat etti. Kabri Eyüpte’dir.

Eserleri şunlardır:

1. Kâfile-i Musiki-şinâsân-ı Osmânî: Yarım kaldı.

2. Târîh-i Enbiyâ.

3. Barlof'un Milyonları: İngilizceden tercüme.

4. Rafeel: Fransızca'dan tercüme.

5. Terâne.

6. Şekspir'in Hamleti.

7. Kız Mektebi.

İlk eseri dışındakiler matbudur (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 2/272; Kurnaz vd. 2001: 524).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tahmisinden

Fâş edip esrâr-ı aşkı olma yârından cüdâ

Eyleme şeydâ gibi ikbâl-i ömrün ber-hevâ

Olmak istersen eger hem-bezm-i yâr-ı dil-rübâ

Olmasın cânân dahı âgâh-ı hâlinden rızâ

Râz-ı aşkı sakla genc-i sînede cânın gibi

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. II. İstanbul: Matbaa-ı Amire. 272.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Doğum YeriGörüntüle
2Cenk Koyuncud. 27 Haziran 1967 - ö. 14 Mayıs 2006Doğum YeriGörüntüle
3Birsen Ekim Özend. 01 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Doğum YılıGörüntüle
5Cenk Koyuncud. 27 Haziran 1967 - ö. 14 Mayıs 2006Doğum YılıGörüntüle
6Birsen Ekim Özend. 01 Ocak 1969 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Ölüm YılıGörüntüle
8Cenk Koyuncud. 27 Haziran 1967 - ö. 14 Mayıs 2006Ölüm YılıGörüntüle
9Birsen Ekim Özend. 01 Ocak 1969 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Cenk Koyuncud. 27 Haziran 1967 - ö. 14 Mayıs 2006Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Birsen Ekim Özend. 01 Ocak 1969 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Madde AdıGörüntüle
14Cenk Koyuncud. 27 Haziran 1967 - ö. 14 Mayıs 2006Madde AdıGörüntüle
15Birsen Ekim Özend. 01 Ocak 1969 - ö. ?Madde AdıGörüntüle