SEYFÎ, Seyfî Çelebi

(d. ?/? - ö. 971/1563’ten önce/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Gelibolu’da doğdu. İlim tahsili için İstanbul’a gelen Seyfî, bir gün Tophane’de gezerken bir uçurumdan düşerek öldü. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin, Gülşen-i Şu’arâ’sında genç yaşta öldüğü bilgisini vermesinden hareketle Seyfî’nin bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563’ten önce öldüğü anlaşılmaktadır.

Seyfî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî, şairin tabiatının şiir söylemeye uygun olduğunu ifade eder (Solmaz 2005: 359-60).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014

Eserlerinden Örnekler

 

Anlar ki cennet istedi ‘ukbâya saldılar

Eblehleri bugün yine ferdâya saldılar

 

Var bir haber getür diyü ahvâl-i dehrden

Kavm-i elest Seyfî’yi dünyâya saldılar

 

xxx

Düşdi mû-yı miyânına gönlüm

Öldi işbu arada yok yire kim

 

xxx

Âsiyâ-veş başum hevâda yeler

Dögeyin taşlar ile ben kendüm

 

xxx

Lebün yanında mercân bir hacerdür

Gözüne göre nergis bî-basardur

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 360.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YeriGörüntüle
2YAZICIOĞLU MEHMED EFENDİ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1451Doğum YeriGörüntüle
3SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Doğum YeriGörüntüle
4AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YılıGörüntüle
5YAZICIOĞLU MEHMED EFENDİ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1451Doğum YılıGörüntüle
6SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Doğum YılıGörüntüle
7AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Ölüm YılıGörüntüle
8YAZICIOĞLU MEHMED EFENDİ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1451Ölüm YılıGörüntüle
9SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Ölüm YılıGörüntüle
10AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YAZICIOĞLU MEHMED EFENDİ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1451Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AŞÇIZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle
14YAZICIOĞLU MEHMED EFENDİ, Şeyh Mehmed Efendid. ? - ö. 1451Madde AdıGörüntüle
15SÂBİR PÂRSÂ, Ağa-zâde Sâbir Pârsâ Muhammed Efendi, Pârsâ Sâbir Muhammed Deded. ? - ö. 1679-80Madde AdıGörüntüle