ŞEYHÎ, La'lîzâde Şeyh Mehmed Efendi b. La'lîzâde İbrahim Efendi

(d. 1640-41/1050 - ö. Ağustos-Eylül 1706/Cemaziyelevvel 1118)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1050/1640-41 yılında doğdu. (Kurnaz 2001:2192/519). Asıl adı Şeyh Mehmed olup, La'lî-zâde diye tanındı. (İnce 2005: 441). Bağdat valisi Deli Hüseyin Paşa'nın divan efendisi Lalizade İbrahim Efendi'nin oğludur. (Kurnaz 2001:2192/519, İnce 2005: 441) Refdî mahlasıyla şiirler yazan Kerim-zade'nin babasıdır. (İnce 2005: 441). Kogacı Dede imtihanında Minkarî-zâde Yahya Efendi'den mülâzım oldu. Müderrislik yaptı. Sonra Mekke, İstanbul kadılığına ve Anadolu kazaskerliğine atandı. (Kurnaz 2001:2192/519) Bir ara Kıbrıs'a sürgün edildi. Kıbrıs'ta Cemaziyelevvel 1118/ Ağustos-Eylül 1706'da vefat etti. (İnce 2005: 441). Sâmiî Abdülkerim Efendi vefatına aşağıdaki tarihi söylemiştir:

Ol fâzıl-ı yegâne pesendîde-i enâm/Acizter idi vasf-ı kemâlinde hâs u âm

Azm-i serây-ı âhiret etdikde târîhi/ Abdü'l-kerîm Efendi'ye firdevs ola makâm" (İnce 2005: 441)

 Ayasofya Camii civarına defnedildi. Mecma-ı Şuarâ'nın vefat tarihini 1119 /1707-08 göstermesi yanlıştır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddîn. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.12.2013

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2Öngöre, Bilged. 27 Haziran 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SİVASÎ-ZÂDE, Şeyh Abdulbâkî Efendid. 1614-15 - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
4SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5Öngöre, Bilged. 27 Haziran 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SİVASÎ-ZÂDE, Şeyh Abdulbâkî Efendid. 1614-15 - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
7SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8Öngöre, Bilged. 27 Haziran 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SİVASÎ-ZÂDE, Şeyh Abdulbâkî Efendid. 1614-15 - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
10SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910MeslekGörüntüle
11Öngöre, Bilged. 27 Haziran 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SİVASÎ-ZÂDE, Şeyh Abdulbâkî Efendid. 1614-15 - ö. 1710-11MeslekGörüntüle
13SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Öngöre, Bilged. 27 Haziran 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİVASÎ-ZÂDE, Şeyh Abdulbâkî Efendid. 1614-15 - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SALÂHÎ, Safiye Sultan-zâde Mehmed Beyd. 1856 - ö. 1910Madde AdıGörüntüle
17Öngöre, Bilged. 27 Haziran 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SİVASÎ-ZÂDE, Şeyh Abdulbâkî Efendid. 1614-15 - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle