ŞEYHÎ, La'lî-zâde Şeyh Mehmed Efendi b. La'lî-zâde İbrahim Efendi

(d. 1640-41/1050 - ö. Ağustos-Eylül 1706/Cemaziyelevvel 1118)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1050/1640-41 yılında doğdu (Kurnaz 2001:2192/519). Asıl adı Şeyh Mehmed olup, La'lî-zâde diye tanındı (İnce 2005: 441). Bağdat valisi Deli Hüseyin Paşa'nın divan efendisi La'lî-zâde İbrahim Efendi'nin oğludur (Kurnaz 2001:2192/519, İnce 2005: 441). Refdî mahlasıyla şiirler yazan Kerim-zade'nin babasıdır (İnce 2005: 441). Kogacı Dede imtihanında Minkarî-zâde Yahya Efendi'den mülâzım oldu. Müderrislik yaptı. Sonra Mekke, İstanbul kadılığına ve Anadolu kazaskerliğine atandı (Kurnaz vd. 2001:2192/519). Bir ara Kıbrıs'a sürgün edildi. Kıbrıs'ta Cemaziyelevvel 1118/ Ağustos-Eylül 1706'da vefat etti (İnce 2005: 441). Sâmiî Abdülkerim Efendi vefatına aşağıdaki tarihi söylemiştir:

Ol fâzıl-ı yegâne pesendîde-i enâm/Acizter idi vasf-ı kemâlinde hâs u âm

Azm-i serây-ı âhiret etdikde târîhi/ Abdü'l-kerîm Efendi'ye firdevs ola makâm" (İnce 2005: 441)

 Ayasofya Camii civarına defnedildi. Mecma-ı Şuarâ'nın vefat tarihini 1119 /1707-08 göstermesi yanlıştır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (1994). Mecma'-ı Şuarâ ve Tezkire-i Üdebâ: Mehmet Sirâceddîn. Sivas: Dilek Matbaacılık.

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 28.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Doğum YeriGörüntüle
4Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Doğum YılıGörüntüle
7Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Ölüm YılıGörüntüle
10Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
11H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?MeslekGörüntüle
12FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96MeslekGörüntüle
13Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sabri Gürsesd. 07 Şubat 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17H. Hüsrev Hatemid. 12 Aralık 1938 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendid. ? - ö. 1694-96Madde AdıGörüntüle