SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Dede

(d. ?/? - ö. 1842/1258)
tekke şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Celvetiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden olup şiirlerinde Seyyid mahlasını kullanmıştır. İstanbul’un Üsküdar semtinde doğmuştur. Aziz Mahmud Hüdâyî dergâhı şeyhi olan babası Mehmed Şehâbeddin Efendi’nin yanında yetişmiş ve daha sonra Celvetiyye tarikatına katılmıştır. Seyrü sülûkünü (manevi yolculuk ve ahlaki eğitim) tamamladıktan sonra Ayasofya Camii civarındaki Erdebil Tekkesi’ne şeyh olmuş, babasının 1818’de vefatı üzerine de Aziz Mahmud Hüdâyî dergâhına şeyh tayin edilmiştir. 1827’de Ordu-yı Hümâyun vaizliğine getirilen Abdurrahman Nesîb Dede, 1842 yılında vefat etmiş ve dergâh haziresine defnedilmiştir.

Seyyid'in yazıp şiirlerini topladığı bir mürettep divanı vardır. Divan'ının kendi el yazısıyla olan bir nüshası, Üsküdar’da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde (Hüdâyî Kitapları, nr. 1806) kayıtlıdır.

Şairliğinin yanında besteleri olduğu da bilinen Abdurrahman Nesîb Dede’nin dinî bestelerinden çeşitli el yazması mecmualarda bahsedilmektedir. Bestelemiş olduğu dinî eserler arasında “Şuride vu şeyda kılan yarin cemalidir beni” mısraıyla başlayan cargah ve “Ey cihanara halim nic’olur” mısraıyla başlayan suzinak makamındaki ilahileri, günümüzde de okunan eserleri arasındadır. Bunların dışında günümüze ulaşan bilinen bir eseri bulunmamaktadır.

Kaynakça

Özcan, Nuri (1988). “Abdurrahman Nesîb Dede”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt 1. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. s. 168-169.

Özcan, Nuri (2012). “Abdurrahman Nesîb Dede”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi (Ed. Âlim Kahraman). İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yay. s. 17.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 06.01.2015

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Doğum YeriGörüntüle
2KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Doğum YeriGörüntüle
3Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Doğum YılıGörüntüle
5KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Doğum YılıGörüntüle
6Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Ölüm YılıGörüntüle
8KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Ölüm YılıGörüntüle
9Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19MeslekGörüntüle
11KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740MeslekGörüntüle
12Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
13REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞKÎ, HALİL REŞKÎ EFENDİd. ? - ö. 1718-19Madde AdıGörüntüle
17KELÎM, Seyyid Kelîm Efendid. ? - ö. 1738-39/1740Madde AdıGörüntüle
18Melisa Kesmezd. 30 Eylül 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle