SEYYİD, Abdurrahman Nesîb Dede

(d. ?/? - ö. 1258/1842)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Celvetiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden olup şiirlerinde Seyyid mahlasını kullanmıştır. İstanbul’un Üsküdar semtinde doğmuştur. Aziz Mahmud Hüdâyî dergâhı şeyhi olan babası Mehmed Şehâbeddin Efendi’nin yanında yetişmiş ve daha sonra Celvetiyye tarikatına katılmıştır. Seyrü sülûkünü (manevi yolculuk ve ahlaki eğitim) tamamladıktan sonra Ayasofya Camii civarındaki Erdebil Tekkesi’ne şeyh olmuş, babasının 1818’de vefatı üzerine de Aziz Mahmud Hüdâyî dergâhına şeyh tayin edilmiştir. 1827’de Ordu-yı Hümâyun vaizliğine getirilen Abdurrahman Nesîb Dede, 1842 yılında vefat etmiş ve dergâh haziresine defnedilmiştir.

Seyyid'in yazıp şiirlerini topladığı bir mürettep divanı vardır. Divan'ının kendi el yazısıyla olan bir nüshası, Üsküdar’da Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nde (Hüdâyî Kitapları, nr. 1806) kayıtlıdır. Şairliğinin yanında besteleri olduğu da bilinen Abdurrahman Nesîb Dede’nin dinî bestelerinden çeşitli el yazması mecmualarda bahsedilmektedir. Bestelemiş olduğu dinî eserler arasında “Şuride vu şeyda kılan yarin cemalidir beni” mısraıyla başlayan cargah ve “Ey cihanara halim nic’olur” mısraıyla başlayan suzinak makamındaki ilahileri, günümüzde de okunan eserleri arasındadır. 

Kaynakça

Özcan, Nuri (1988). “Abdurrahman Nesîb Dede”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 168-169.

Özcan, Nuri (2012). “Abdurrahman Nesîb Dede”, Üsküdarlı Meşhurlar Ansiklopedisi. Ed. Âlim Kahraman. İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yay. 17.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EBRU KİPAY
Yayın Tarihi: 06.01.2015
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Doğum YeriGörüntüle
2Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YeriGörüntüle
3Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Doğum YılıGörüntüle
5Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Doğum YılıGörüntüle
6Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Ölüm YılıGörüntüle
8Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Ölüm YılıGörüntüle
9Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958MeslekGörüntüle
11Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989MeslekGörüntüle
12Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Halit Bayrıd. 8 Şubat 1896 - ö. 27 Ekim 1958Madde AdıGörüntüle
17Fethi Tevetoğlud. 31 Ocak 1916 - ö. 27 Kasım 1989Madde AdıGörüntüle
18Fatma Bahar Gökfilizd. 7 Ocak 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle