SEYYİD OSMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Âşığın hayatı hakkında bilgilere Fahri Bilge'nin Kayseri yöresinde yaptığı derlemelere ait notlardan ulaşılmaktadır. Bu notları aktaran Erhan Çapraz'ın Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri isimli kitabında; Osman'ın Karacaoğlan'ın muasırı olduğu söylenir. Şairin babası Cingöz Oğlu Seyit Osman'ın (Pemet) 1880'de sağ olduğu bilindiği için Âşık Osman'ın da 20. yüzyılın başlarında yaşadığı tahmin edilmektedir (2008: 65). Çapraz, şairin yaşadığı zaman hakkında farklı görüşlerin olduğunu ve bu nedenle Osman isminde iki farklı âşığın olabileceğini söylemiştir. Fahri Bilge'nin notlarında âşığa ait bir adet türkülü hikâye de yer almaktadır. Çapraz bu türkünün, tarihî karakter taşıyan şiir vaka olarak değerlendirilebileceğini belirtir. Fahri Bilge'nin derleme notlarında bu türkülü hikâyeyi anlatan kaynak kişilerin türkünün kime ait olduğu konusunda farklı görüşler belirttikleri görülmektedir (2008: 65). Bu nedenle âşığın hayatı, edebî eserleri ve yaşadığı zaman hakkında net bir bilgi elde edilememektedir. Tahir Kutsi Türk Halk Şiiri isimli eserinde şaire ait bir koşmaya yer vermiştir ancak bu koşmanın kaynağını vermemiştir (1978: 171). Tahir Kutsi şairin Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde de yaşadığını söyler ve Kozanoğulları Beyi'nin kâtipliğini yaptığını da belirtir (1978: 172). Hayatı ve eserleri hakkında kesin bilgiler Kayseri ve Afşar âşıkları hakkında yapılacak yeni araştırmalar sayesinde gün ışığına çıkabilir. 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Makal, Tahir Kutsi (1978). Türk Halk Şiiri. İstanbul: Toker Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015

Eserlerinden Örnekler

Koşma

İki turna karşı gelmiş ötüyor

Kırcı tutmuş aşamıyor belleri

Eski derdimize dert mi katarsın

Seher vakti göç eylemiş illeri

Çinçin Boğazından gördük Mağra

Bir bergüzar versek varır mı yare

Çevrilin kofunda, sıra pınara

Size müjdem olsun Göksün elleri

Keklik oluğundan sakal tutana

Can dayanmaz garip ötene

Yalak'ın çölünden tutun vatana

Coşkun akar şu Sarız'ın çölleri

Sarı çiçek safran tutmuş oturur

Tor şahanlar sana benlik getirir

Her kulunu bir makama yetirir

Söyledikçe şirin söyler dillerin

Der Seyid'im yüksek uç da havalan

Kabaktepe, Körarmut'tan savalan

Uğrumuzda bir haber var kovalan

Bizim için suval edin halleri..

Kutsi, Tahir (1978). Türk Halk Şiiri. İstanbul: Toker Yay. 171-172.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Burhanettin S. Akbaşd. 14 Haziran 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
3HÜSSÜYÜN, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Burhanettin S. Akbaşd. 14 Haziran 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
6HÜSSÜYÜN, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Burhanettin S. Akbaşd. 14 Haziran 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSSÜYÜN, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Burhanettin S. Akbaşd. 14 Haziran 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÜSSÜYÜN, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Burhanettin S. Akbaşd. 14 Haziran 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MEÇHULÎ/GIYABÎ, Hasan Aşıkd. 1915 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle
15HÜSSÜYÜN, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle