SEYYİD SEYFÎ

(d. H.1280/M.1864 / ö. H.1325/M.1910)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı, Seyit Seyfi’dir. H.1280/M.1864 yılında Konya’da doğmuştur. Mahmut Ragıp Gazimihal, Konya’da Musiki adlı (1947) eserinde Seyit Seyfi’yi tanıtmış ve bir koşmasına yer vermiştir. Âşık Seyit Seyfi, 46 yaşında H.1325/M.1910 yılında da Konya’da vefat etmiştir (Gazimihal 1945: 4; Gazimihal 1947: 49; Halıcı 1985: 9; Ayva 2005: 250).

Âşık Seyyid Seyfi ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Gazimihal'in tanıtmasından sonra, Ali Yakıcı, Emine Yeniterzi ve Aziz Ayva da aynı bilgileri aktarmışlardır. Bu sebeple edebî kişiliği hakkında değerlendirme yapmak oldukça güçtür.

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1945). “Konya Halk Sazcıları II”. Folklor Postası, 1 (10), Temmuz, s. 3-4.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1947). Konya’da Musiki. Ankara: Halkevleri Yay.

Halıcı, Mehdi (1985). Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul: Özden Matbaacılık.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar, s. 177-201.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 10, Konya, s. 77-159.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 01.04.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMET ÇUHACId. 1950 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Doğum YeriGörüntüle
4AHMET ÇUHACId. 1950 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7AHMET ÇUHACId. 1950 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
10AHMET ÇUHACId. 1950 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914MeslekGörüntüle
13AHMET ÇUHACId. 1950 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMET ÇUHACId. 1950 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Mehmet Açard. 17 Mayıs 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SAFDERÎ, Salihd. 1849 - ö. 1914Madde AdıGörüntüle