SEYYİD SEYFÎ

(d. 1864 / ö. 1910)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyit Seyfi, H.1280/M.1864 yılında Konya’da doğmuştur. Mahmut Ragıp Gazimihal, Konya’da Musiki adlı (1947) eserinde Seyit Seyfi’yi tanıtmış ve bir koşmasına yer vermiştir. Âşık Seyit Seyfi, 46 yaşında H.1325/M.1910 yılında da Konya’da vefat etmiştir (Gazimihal 1945: 4; Gazimihal 1947: 49; Halıcı 1985: 9; Ayva 2005: 250).

Âşık Seyyid Seyfi ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Gazimihal'in tanıtmasından sonra, Ali Yakıcı, Emine Yeniterzi ve Aziz Ayva da aynı bilgileri aktarmışlardır. 

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1945). “Konya Halk Sazcıları II”. Folklor Postası, 1 (10), Temmuz. 3-4.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1947). Konya’da Musiki. Ankara: Halkevleri Yay.

Halıcı, Mehdi (1985). Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul: Özden Matbaacılık.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar. 177-201.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.10, Konya. 77-159.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 01.04.2019
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 1777Doğum YeriGörüntüle
3EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SEYFİ KILIÇd. 1864 - ö. 1954Doğum YılıGörüntüle
5Süleyman Vehbid. 1864 - ö. 12 Eylül 1921Doğum YılıGörüntüle
6(DEMİRCİ) AHMETd. 1864 - ö. 1924Doğum YılıGörüntüle
7AYŞEd. 1860 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Mehmed Hayrullahd. 1860? - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910Ölüm YılıGörüntüle
10PENAHOV, Penah Eleskeroğlud. 1926 - ö. 1978-1979?MeslekGörüntüle
11KUL OZAN, Fahrettin Öztoprakd. 16.01.1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
12GÜLLÜHANd. 1925-1930 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SEFİL EDNA, Adıgüzel Çelebid. 1802 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HOTTUOĞLUd. 1863 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SABRİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HURŞÎDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUHAMMED/MEHMED BİN ÂŞIK SELMÂNÜ'L-LÂZKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MURATSIZ MERT, Hüseyin Mertd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle