SEYYİD SEYFÎ

(d. 1864 / ö. 1910)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Seyit Seyfi, H.1280/M.1864 yılında Konya’da doğmuştur. Mahmut Ragıp Gazimihal, Konya’da Musiki adlı (1947) eserinde Seyit Seyfi’yi tanıtmış ve bir koşmasına yer vermiştir. Âşık Seyit Seyfi, 46 yaşında H.1325/M.1910 yılında da Konya’da vefat etmiştir (Gazimihal 1945: 4; Gazimihal 1947: 49; Halıcı 1985: 9; Ayva 2005: 250).

Âşık Seyyid Seyfi ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. Gazimihal'in tanıtmasından sonra, Ali Yakıcı, Emine Yeniterzi ve Aziz Ayva da aynı bilgileri aktarmışlardır. 

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1945). “Konya Halk Sazcıları II”. Folklor Postası, 1 (10), Temmuz. 3-4.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1947). Konya’da Musiki. Ankara: Halkevleri Yay.

Halıcı, Mehdi (1985). Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul: Özden Matbaacılık.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar. 177-201.

Yeniterzi, Emine (2001). “Tanzimat’tan Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kadar Konyalı Şair ve Yazarlar”. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.10, Konya. 77-159.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 01.04.2019
Güncelleme Tarihi: 11.12.2020

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAİD, Said Ağad. ? - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
2KEMTERÎ, Konyalıd. 1838 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3Namık Kuyumcud. 15 Ekim 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NAİLİd. 1864 - ö. 1934?Doğum YılıGörüntüle
5Süleyman Vehbid. 1864 - ö. 12 Eylül 1921Doğum YılıGörüntüle
6Fazlı Necipd. 21 Nisan 1864 - ö. 19 Haziran 1932Doğum YılıGörüntüle
7HAYDARÎ, Hıdır Hulusid. 1863-1867? - ö. 1910/1917?Ölüm YılıGörüntüle
8SEYYİDd. 1839-1840 - ö. 1910Ölüm YılıGörüntüle
9NURİd. ? - ö. 1910-1915 (?)Ölüm YılıGörüntüle
10MUHAMMET ALİ SAHRAYîd. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KINIK, İbrahim Sarıkavaklıd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SEVDAÎ, Duran Eroğlud. 01.01.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13KUL HÜSEYİNd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HEY\'ETÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DERVİŞ VELİd. 1760 - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Madde AdıGörüntüle
17SITKI, Hasand. 1858 - ö. 1936Madde AdıGörüntüle
18FERHAD ESBANOĞLUd. 1948 - ö. 1985Madde AdıGörüntüle