SEYYİD, Şeyh Hâfız Seyyid Ahmed Efendi (Esma-i Erbain)

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan-tekke şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler Bursalı Mehmed Tâhir (2000: 37-38)’in anlattıklarından ibarettir. Buna göre Asıl adı Ahmed olan şair İzmit’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Künyesinden babasının Mehmed Efendi, dedesinin ise Ebubekir Efendi olduğu anlaşılmaktadır. Ârifler arasında Esma-i Erbain olarak tanındı. Celvetîye tarikatının önde gelenlerinden olup âlim bir kimseydi. Aziz Hüdaî Hazretlerinin halifelerinden Mudanyalı Ruşen Efendi’den hilâfet aldı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Nurü'l-Hüdâ adlı eserine düşürdüğü tarihten 1214/1799-1800 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Eserleri şunlardır:

1. Nurü'l-Hüdâ: Şeyh Ekber’in Arapça olarak kaleme almış olduğu Esma-i Şerife adlı eserinin geniş bir tercümesidir. 1214/1799-1800 yılında tamamlanan eser, iki fasıl ve bir hatimeden oluşmaktadır (Mehmed Tâhir 2000: 38).

2Hikmetü'l-Ârifîn: Tıbba dair bir eserdir (Mehmed Tâhir 2000: 38).

3. Kitabü'l-Envâr Tercümesi: Şeyh Ekber’in Kitabü'l-Envâr adlı eserinin tercümesidir (Mehmed Tâhir 2000: 38).

Bu eserlerinden başka Seyyid mahlası ile ilahileri de vardır (Mehmed Tâhir 2000: 38).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 38-39.

Kurnaz, Cemâl ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/462.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

[Târîh]

Feyz-i Hak'dan dâd erip Seyyid dedi târîhini

Şühhesiz ihsân-i Hak’dır âşıka Nurü'l-Hüdâ

Sene 1214

Na‘t-ı Nebevî

İsm-i Rahman mazharısın yâ Muhammed Mustafâ

Rah-ı aşkın rehberisin yâ Muhammed Mustafâ

İns ü cin Hakka kudûmunla müşerref oldular

Cümlenin Peygamberisin yâ Muhammed Mustafâ

(Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmânlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 38-39.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Hasan Akayd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Onur Ünlüd. 24 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Hasan Akayd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Onur Ünlüd. 24 Haziran 1973 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Hasan Akayd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Onur Ünlüd. 24 Haziran 1973 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Akayd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Onur Ünlüd. 24 Haziran 1973 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hasan Akayd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Onur Ünlüd. 24 Haziran 1973 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hasan Akayd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Onur Ünlüd. 24 Haziran 1973 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Nejat Elibold. 3 Şubat 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle