SEZÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Turak’tır. Edirnelidir. Hakkında çok az şey bilinen şairi sadece Sehî Tezkiresi’ndeki bilgilerle tanıyabiliyoruz. Diğer kaynaklardaki bilgilerin Sehî Bey’den nakil olduğu anlaşılmaktadır. Sarây-ı Hümâyûn kapıkullarından olan Sezâyî, Kanunî devri şairlerindendir. Sehî Bey, şairin gazellerini akıcı ve nefis bulmaktadır. Şiirlerinin çoğunun Cem Sultan’ın ve Cem Sa’dîsi gibi Cem Sultan çevresindekilerin şiirlerine yazılmış nazireler olması dikkat çekmektedir. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’i ve Pervâne Bey Mecmuası’nda şiirleri yer almaktadır.

Kaynakça

Abdurrahman Hıbrî. Enîsü’l-Müsâmirîn. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY. 451, vr. 79a.

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2007). “Sezâî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 593.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406, vr. 361a, 385b, 403b.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul: Matbaa-i Âmidî.

 “Sezâyî” (1990). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: Dergâh Yay. 561.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 05.09.2013

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Görelden Merve hakkiçün yüzüñ ehl-i safâ kıblem

 Kamusı işigüñ ma’bûd idinmişlerdür a kıblem

 Yoluñda cân[ı] virmeyen dölek düşsün yüzi hâke

 Ki terk[i] vâcib olınca olur secde revâ kıblem

 Dil ü cân ile çün itdüm kaşuñ mihrâbına kâmet

 Yönüm bir yaña dönersem ki döne bir yaña kıblem

 Der-i dil-berde bi’llâhi baña gel Ka’be arz itme

 Senüñ hacc ise maksuduñ yiter zâhid baña kıblem

 Sezâyî devr-i vuslatda müyesser ola mı ol dem

 Görüp dîdârını yâruñ diyem hâ merhabâ kıblem

(Köksal 2012, s.1795)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tali'îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
3Fütûhî, Abdülaziz Fütûhî Efendid. ? - ö. 1644-45Doğum YeriGörüntüle
4Tali'îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
6Fütûhî, Abdülaziz Fütûhî Efendid. ? - ö. 1644-45Doğum YılıGörüntüle
7Tali'îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
9Fütûhî, Abdülaziz Fütûhî Efendid. ? - ö. 1644-45Ölüm YılıGörüntüle
10Tali'îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Fütûhî, Abdülaziz Fütûhî Efendid. ? - ö. 1644-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Tali'îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ALİ GÂLİB EFENDİd. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle
15Fütûhî, Abdülaziz Fütûhî Efendid. ? - ö. 1644-45Madde AdıGörüntüle