(SİLLELİ) İBRAHİM/ İBRAHİM AĞA, İbrahim Berberoğlu

(d. 1890 / ö. ?)
âşık, saz sanatçısı, berber
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İbrahim Berberoğlu, 1890 yılında, Konya’da doğmuştur. Babası Hasan adında biridir. Bir yaşındayken önemli bir ticaret ve kültür merkezi olan Sille’ye götürülmüştür. Silleli İbrahim/Ağa diye anılmıştır. Dokuz yaşlarındayken cura ile tanışmış ve Konya musikisinin ileri gelen sazcıları arasında yer almıştır. Konya’da Musiki adlı (1947) eserde belirtildiğine göre o yıllarda sağ olan İbrahim Berberoğlu, hayatını berberlikle geçirmiştir.

İbrahim Berberoğlu, 20. yüzyıl Konya âşıklık geleneğine sazıyla hizmet etmiş halk sazcılarındandır. Sekiz yıl askerliğinden sonra; saz, bağlama, kanun ve başka çalgıları en güzel şekilde kullanmayı öğrenmiş ve âdeta bir saz okulu olmuştur. Askerliği sırasında, İbalı Çavuş gibi, o da bulunduğu bölgelerin halk musikisiyle ilgilenmiş ve derlemeler yapmış, ayrıca o bölgelere de Konya müziğini tanıtmıştır. İlk ustası Silleli Sırma’dır. Bir süre kendi kendine oyalanan İbrahim Berberoğlu, Taşçı Abdullah gibi, halk musikisinin ustaları yanında bulunmuş ve kendini yetiştirmiştir. Bu cümleden olmak üzere, “Çay benim çeşme benim” türküsünü Muzaffer Sarısözen’in Berberoğlu'ndan derlediğini belirtelim. Celâleddin Kişmir Silleli İbrahim’in yaşadığı dönemdeki şöhretiyle ilgili olarak şunları söylemektedir: “Bugün Silleli İbrahim bir kızlı kahvede az bir ücretle saz çalarak hayatını kazanıyor. Hep o saz hep o saz! Hangi bir Konyalı o saza meftun değildir? Konyalı nerede ise curası, sazı da beraberindedir. Cura, saz nerede mutlaka o mecliste Konyalı vardır. Silleli İbrahim’in sazı güzeldir, kuvvetlidir. Dinlenir demeye benim dilim varmaz. Onu otuz senedir sazının ne mal olduğunu herkes bilir. Ama dedim ya, bir kötü huyumuz var, sessiz yaşarız. Kim nereden duyacak Silleli İbrahim’in saz üstadı olduğunu. İbrahim saz çalar, cura çalar, ud çalar, kanun çalar. Acaba onun parmak oynatmadığı, mızrap vurmadığı çalgı var mı?. Zaman zaman cura ile, ud ile, kanun ile meşgul oldu durdu. Şimdi kararı sazda. Hep sazla uğraşıyor. İsabet de ediyor. Kararında O, saz üstadı her şeyden evvel, Murat’ın curası, İbrahim’in sazı.” (Gazimihal 1946: 6; Gazimihal 1947: 60; Kişmir 1950: 2; Halıcı 1985: 14; Özönder 1998: 289-291).

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu, Hayatı-Sanatı-Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1946). “Konyalı Halk Sazcıları IV: Silleli Halk Musikicileri”. Folklor Postası. Haziran. 2 (17): 7-8.

Gazimihal, Mahmut Ragıp (1947). Konya’da Musiki. Ankara: yyy.

Halıcı, Mehdi (1985). Konya Sazı ve Türküleri. İstanbul: yyy.

Kişmir, Celâleddin (1950). “Silleli İbrahim I, II”. Yeni Konya. Kasım. 523-524: 2.

Özönder, Hasan (1998). Sille (Tarih-Kültür-Sanat). Konya: yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 21.10.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİGÂRÎ, Ahmedd. 1858 - ö. 1917?-1919?Doğum YeriGörüntüle
2SAMTÎd. ? - ö. 1631Doğum YeriGörüntüle
3Yüzbaşıoğlu, Muammerd. 2 Ekim 1927 - ö. 10 Ekim 2014Doğum YeriGörüntüle
4Akozan, Mehmet Sıtkıd. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Doğum YılıGörüntüle
5Kaygılı, Osman Cemald. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Doğum YılıGörüntüle
6Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Doğum YılıGörüntüle
7Akozan, Mehmet Sıtkıd. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Ölüm YılıGörüntüle
8Kaygılı, Osman Cemald. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Ölüm YılıGörüntüle
9Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Ölüm YılıGörüntüle
10Akozan, Mehmet Sıtkıd. 1890 - ö. 4 Ocak 1948MeslekGörüntüle
11Kaygılı, Osman Cemald. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945MeslekGörüntüle
12Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957MeslekGörüntüle
13Akozan, Mehmet Sıtkıd. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Kaygılı, Osman Cemald. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Akozan, Mehmet Sıtkıd. 1890 - ö. 4 Ocak 1948Madde AdıGörüntüle
17Kaygılı, Osman Cemald. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Madde AdıGörüntüle
18Çançar, Hamdi Nüzhetd. 1890 - ö. 15 Haziran 1957Madde AdıGörüntüle