SİNÂN, Hüsâmeddin Fakîhoğlu, Şeyh Sinan Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hüsâmeddin Fakîhoğlu, Şeyh Sinan Efendi, Halveti tarikatinin Uşşakiye şubesinin şeyhlerindendir. Muğla'nın Line köyündendir. Hadis ilminde meşhur Mesabih'i tercüme etti. Bursalı Tahir'e göre bir nüshası Muğla Kütüphanesi'ndedir. Bu eserde 30 sene Gelibolu yakınındaki Bolayır'da ikâmet eylediği yazılıdır. Sonundaki manzumenin bir beyti Bursalı Tahir tarafından şöyle nakledilmiştir:


          Diyâr-ı Menteşe'den dergeh-i Line hâkidür hâküm / Hüsâmeddîn Fakîh oğlu Sinan adım ebu't-taksîr 


Üsküdar'da Selimiye kütüphanesinde de Manzum Akait'i vardır ki son iki beyti örnekler arasındadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı OE_Yz_1604 numaraya kayıtlı bir cönk içerisinde tamamı dinî-tasavvufi içerikli 112 şiiri kayıtlıdır (bk. Gürbüz, 2020).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. 1. İstanbul: Matbaa-i Amire. 82.Gürbüz, Mehmet (2020). “Bir Cönkte Yer Alan Şeyh Sinan Adına Kayıtlı Şiirler”. V. İnternational European Conference On Social Sciences (July 18-19, 2020 - İzmir), Proceeding Book. (Ed. Kahkashan Khan, Ali Söylemez). FARABI Publications. 463-471.


Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 453.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.04.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Meşâyihden budur nakl u rivâyet

Götürdüm Türkî dilce kıl dirâyet

 

Gezüp Mısr u Haleb ü Şâm u Irâk'ı 

Bulunmaya bu nüsha ittifâkî

 

Gelibolu Bolayır'dan Sinân'ı

Duâ-yı hayr eyle yâd it sen anı

(Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C. I. İstanbul: Matbaa-i Amire. 82; Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 453.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Feyzullah Ertuğruld. 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945Doğum YeriGörüntüle
3Ünal Şöhret Dirlikd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ, Abdurrahman Hayrî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5ŞERMÎ, Şeştârî Alî Çelebid. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6MÜNÎR, Münîr Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7FEHMÎ, Fehmî Ali Efendid. ? - ö. 1667-68Madde AdıGörüntüle
8ŞÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9FİRDEVSÎ, Firdevsî Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle