SÎRET, Osman Sîret Efendi

(d. 1817/1232 - ö. 1859/1276)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Fatîn Tezkiresi’ne göre 1232/1817 (Çiftçi yty: 231), Sicill-i Osmânî’ye göre 1233/1818 yılında (Aktan vd. 1996: 134) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Osman Sîret Efendi’dir. Bir müddet Tophane ruznamçecisi odasına devam etti. Anadolu ve Rumeli’de çeşitli merkezlerde kâtiplik hizmetinde bulundu. İstanbul’a dönüşünde Evkaf-ı hümâyûn hazinesinde tahrirat odası sınıfına dâhil oldu ve halife olarak görev yaptı. 1262/1845’te Hacegân rütbesi aldı. 1276/1859’da vefat etti.

 

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Müseddes
Bilmedim ben neyleyem asla dil-i nâ-şâdıma
Halka itdigim perestişdir sebeb berbâdıma
Senden olmazsa inâyet rûz u şeb feryâdıma
Hâsılı bir çâre yok gamdan benim âzâdıma
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma


Kârı isyân Sîret’in ey zât-ı Rabbü’l-âlemîn
Her gice itsem sezâdır subha dek âh u enîn
İsm-i pâkin çün beni kıl nâr-ı dûzahdan emîn
Kesmem ümîdim ki sensin âleme Rabbü’l-mu‘în
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma
(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 231.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yaşar Nezihed. 1880 - ö. 5 Kasım 1971Doğum YeriGörüntüle
2Süreyya Evrend. 19 Mayıs 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÜZHET, Mehmed Nüzhetd. 1828 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
4RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Doğum YılıGörüntüle
6HARÂBÎ, Ciloğlu Deli Bekird. 1800/1817/1828? - ö. 1879Doğum YılıGörüntüle
7PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9Hoşyar Kadınefendid. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10Süleyman Okayd. 1928 - ö. 20 Eylül 1999MeslekGörüntüle
11SIRRÎ, Seyyid Alid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25MeslekGörüntüle
13HÜSNÎ, Enderunlu, Kilârîd. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RE'FET PAŞA, Süleyman Re'fet, İstanbullud. 1807 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÜRRÎ, Hasîb Dürrî Efendid. 1848 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHSÎN, Mehmed Tahsîn Beyd. ? - ö. 1808-09Madde AdıGörüntüle
17UMMAN/UMMANÎ, Ali Osman Bektaşd. 1924 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TELEMSÂNÎ BABAd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle