SÎRET, Osman Sîret Efendi

(d. 1817/1232 - ö. 1859/1276)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Fatîn Tezkiresi’ne göre 1232/1817 (Çiftçi yty: 231), Sicill-i Osmânî’ye göre 1233/1818 yılında (Aktan vd. 1996: 134) İstanbul’da doğdu. Asıl adı Osman Sîret Efendi’dir. Bir müddet Tophane ruznamçecisi odasına devam etti. Anadolu ve Rumeli’de çeşitli merkezlerde kâtiplik hizmetinde bulundu. İstanbul’a dönüşünde Evkaf-ı hümâyûn hazinesinde tahrirat odası sınıfına dâhil oldu ve halife olarak görev yaptı. 1262/1845’te Hacegân rütbesi aldı. 1276/1859’da vefat etti.

Kaynakça

Aktan Ali, Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Sebil Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014].

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 12.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Müseddes
Bilmedim ben neyleyem asla dil-i nâ-şâdıma
Halka itdigim perestişdir sebeb berbâdıma
Senden olmazsa inâyet rûz u şeb feryâdıma
Hâsılı bir çâre yok gamdan benim âzâdıma
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma


Kârı isyân Sîret’in ey zât-ı Rabbü’l-âlemîn
Her gice itsem sezâdır subha dek âh u enîn
İsm-i pâkin çün beni kıl nâr-ı dûzahdan emîn
Kesmem ümîdim ki sensin âleme Rabbü’l-mu‘în
Kimseden ümmîd u istimdâd gelmez yâdıma
Ey benim feryâd-res Rabbim yetiş imdâdıma
Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty.). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 10.07.2014]. 231.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
2Behar, İsakd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sezai Solellid. 1914 - ö. 1979Doğum YeriGörüntüle
4AHMED LUTFÎ EFENDİd. 1817 - ö. 1907Doğum YılıGörüntüle
5BEDRÎ, Ahmed Bedrî Efendid. 1817 - ö. 1861 ds.Doğum YılıGörüntüle
6RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
7HÜDAVERDİ BABA, Hüseyind. 1796 - ö. 1859?-1866?Ölüm YılıGörüntüle
8REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
9HİKMET, Şeyhülislâm Ahmed Ârifd. 1786 - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEFKAT, Midillili Osman Efendizâde Ali Şefkat Efendid. ? - ö. 1773-74MeslekGörüntüle
11KEŞFÎ, Keşfî Beyd. ? - ö. 1565-66'dan sonraMeslekGörüntüle
12RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.MeslekGörüntüle
13SÂLİM, Osmancıklıd. 1794 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖMER, Karakaşzâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Madde AdıGörüntüle
17MUSLİHİDDİN, Muslihiddin Lârî Efendid. ? - ö. 1571/1572Madde AdıGörüntüle
18FATMA NERÎME HANIMd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle