SÎRET, Şehbâz Giray

(d. ?/? - ö. 1251-52/1836)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Şehbâz Giray, mahlası Sîret'tir. Kırım hanları soyundan Halîm Giray’ın oğludur. Yaşadığı dönem, Kırım Hanlığı'nın çok karışık bir evresine tesadüf eder. 1851-52/1836 yılında İstanbul’da öldü. Sîret, babası Halîmî mahlaslı Halîm Giray’ın Dîvân’ını toplayıp yayımladı. Hanedanın son şair temsilcisidir. Az sayıda şiiri vardır.

Kaynakça

İsen, Mustafa (2000). "Kırım Hanedanının Şairliği". Bilig. (15): 81-90.

İsen, Mustafa, Ali Fuat Bilkan ve Tuba Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay.

Kurnaz, Cemal ve Halil Çeltik (2000). Osmanlı Dönemi Kırım Edebiyatı. Ankara: KB Yay.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Halil Çeltik (2012). Hanlık Dönemi Kırım Şairleri Hakkında Bazı Tesbit ve Değerlendirmeler. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (51): 275-294.

Öztuna Yılmaz (1996). Devletler ve Hanedanlar. Ankara: KB Yay.

Tatcı, Mustafa ve Cemal Kurnaz (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUSTAFA İSEN
Yayın Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık-ı şûrîde-hâliz zârdur eğlencemiz

Künc-i gamda derd-i aşk-ı yârdır eğlencemiz

Eylesek endîşe yârin zülf-i pür-çînin n’ola

Hall olunmaz ukde-i düşvârdır eğlencemiz

Bir bölük pervâne-i bezm-i belâ vü mihnetiz

Pertev-i şem’-i ruh-ı dîdârdır eğlencemiz

Sanmasın Sîret bizi eğlencesiz ehl-i hevâ

Ney gibi her demde âh u zârdır eğlencemiz

(İsen, Mustafa, Ali Fuat Bilkan ve Tuba Işınsu Durmuş (2012). Sultanların Şiirleri Şiirlerin Sultanları. İstanbul: Kapı Yay. 283.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Doğum YeriGörüntüle
2TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
3RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Doğum YeriGörüntüle
4HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Doğum YılıGörüntüle
5TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Doğum YılıGörüntüle
7HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Ölüm YılıGörüntüle
8TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Ölüm YılıGörüntüle
10HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822MeslekGörüntüle
11TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896MeslekGörüntüle
12RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752MeslekGörüntüle
13HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİCÂBÎ, Abdülbâki Gül Babad. 1700\\\'lerin ortası - ö. 1822Madde AdıGörüntüle
17TEVFÎK, Mehmed Tevfîk Bey, Babad. 1836 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
18RAHMÎ, Mustafa Rahmî Efendid. ? - ö. 8 Ağustos 1752Madde AdıGörüntüle