ŞÎRÎ, Alî

(d. ?/? - ö. 1000/1592)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Alî’dir. Silistre’de doğdu. Sipahî şairlerden olan Şîrî aynı zamanda iyi bir hattattır. Hersek-zâde Ahmed Paşa’nın oğludur. Kaynaklar onun kolay ve rahat şiir söylemedeki maharetini övmektedir. Âşık Çelebi, nazımda ve nesirde usta olduğunu, her tür şiiri yazabileceğini, ancak şiir üzerinde gönülden inanarak çalışsa çok daha başarılı şiirler ortaya koyabileceğini belirtir (Kılıç 2010: 1465). Şebistan-ı Hayal tarzında da yazılmış şiirleri mevcuttur. Şîrî, 1000/1592 tarihinde Silistre’de genç yaşta ölmüştür (Kılıç 2010: 1469).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi, Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Kayabaşı, Bekir (hzl.) (1997). Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Malatya: Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kılıç, Filiz-Bülbül, Tuncay (2007). Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. S. 43. Ankara.

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). İnehan-zâde Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şu’arâ: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78462/beyani----tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 02.03.2014]

Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 08.02.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C. 4. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Göricek olur gamze-i dil-beri

Kılıc kapkara hançeri sapsarı

Çemen bahr-ı ahzer gibi yemyeşil

Solar vech-i dil-ber gibi aparı

Seherden tur ahşama dek Şîriyâ

Öp öylen gelürse sana ol perî

(Sungurhan Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâ: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 08.02.2014]. 445)

Öykünürmiş hatt-ı ser-sebzüne ey şûh senün

Sakalın yolmalıdur bâgda tel tel çemenün

Ey benefşe saçına öyküneli çıkdı dilün

Yumalı agzını ey gonçe açıldı dehenün

Şîriyâ dâg urınup tâze burclar çekdün

Başlarla tonanur kal’aya döndi bedenün

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1466)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Doğum YeriGörüntüle
2ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Doğum YeriGörüntüle
3ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Doğum YılıGörüntüle
5ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Doğum YılıGörüntüle
6ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Ölüm YılıGörüntüle
8ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000MeslekGörüntüle
11ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997MeslekGörüntüle
12ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraMeslekGörüntüle
13Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kemal Bunarcıevd. 1923 - ö. 2000Madde AdıGörüntüle
17ADVİYE BACI, Adviye Kocad. 1930 - ö. 17.10.1997Madde AdıGörüntüle
18ŞÜKRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1906-07\'den sonraMadde AdıGörüntüle