ŞÎRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kaynaklarda bu mahlasta başka şairler bulunmakla birlikte Edirneli bir Şîrî yer almamaktadır. Söz konusu şairin varlığından 16. yüzyılın son çeyreğiyle 17. yüzyılın ilk çeyreği arasında derlenmiş olan Ispartalı Yâverizâde Kâbilî’nin Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş’âr adlı tematik matlalar mecmuasında yer alan beş beyti sayesinde haberdar olabiliyoruz. Beyitlerin başında şairin takdimi için kurgulanan “Şîrî-i Edirnevî” ve “Şîrî Çelebi Edirnevî” ifadelerinden Şîrî'nin ilmiye sınıfından Edirneli bir şair olduğu anlaşılmaktadır. Şair hakkında bundan başka bilgi bulunmamaktadır. Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmese de Edirneli Şîrî’nin mecmuanın tertip edildiği tarihlerde hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Gürbüz, Mehmet (2011). Kâbilî’nin “Sultân-ı Hûbâna Münâsib Eş‘âr” Adlı Şiir Mecmûası. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniv.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 18.01.2014

Eserlerinden Örnekler

[fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün]

Söyle ey gonçe-dehen la‘l-i şeker-bârun ile

Nic’olur hâlimüz ol zülf-i siyehkârun ile (Gürbüz 2011: 315/400)

[fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün]

Her kaçan sunsa leb-i la‘lüni cânân agzuma

Sanuram ol dem gelür cismümdeki cân agzuma (Gürbüz 2011: 317/410)

[mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün]

Kaçan yanunda ey meh-rû rakîb-i bed-likâ artar

Başumda sanuram kim niçe bin dürlü belâ artar (Gürbüz 2011: 638/1879)

[mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün]

Gördük o serv-kaddi ki agyâra râm imiş

Terk eyle sen de ‘ışkını sevdâ-yı hâm imiş (Gürbüz 2011: 648/1928)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YeriGörüntüle
2MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YeriGörüntüle
3İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YeriGörüntüle
4HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YılıGörüntüle
5MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Doğum YılıGörüntüle
6İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Doğum YılıGörüntüle
7HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Ölüm YılıGörüntüle
9İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Madde AdıGörüntüle
14MÜNÎRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1722-23Madde AdıGörüntüle
15İFFETÎ, Saatçizâde Ahmedd. ? - ö. 1711-12Madde AdıGörüntüle