SIRRI SEYMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Alimcan Yatağanoğlu'nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Sırrı Seyman’ın varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Sırrı Seyman'ın da 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkat çeker. Yatağanoğlu, âşığın Sırrı Seyman mahlaslı bir nefesine yer verir. Âşığın ne zaman vefat ettiği hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Ezeli ezelden saklı arzusu

Pîrim sarığına bakmaya geldim

Elim tığbend bağlı durmuşum dara

Kemendim boğazıma takmağa geldim

 

Kemendim takdılar içeri girdim

Bastım ayağımı üç adım vardım

Talkınımı verdiler ben cevap verdim

Kazandım günahı yanmağa geldim

 

Gözün açdım baktım karşıma

O kûhi tacımı giydim başıma

Âşıkların yandığı aşk ataşına

Ben ondan şevkimi yakmaya geldim

 

Çok zaman beklerim yollar gözlerim

Erenlerin gittiği izi izlerim

Şirindir dilleri tatlı sözlerin

Hüsnü cemaline bakmaya geldim

 

Sırrı Seyman’ım balların öter

Aşkın ataşına dumanın tüter

Aya(ğına) gelmiş kulları biter

Yüzlerim sürüp kokmağa geldim

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 278.