SİYÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Merzifon’da doğan şairin asıl adı, Mehmed’dir. Mesleği terzilik olduğu için şiirlerinde “Siyâbî” (elbiseler) mahlasını kullandı. Okuma yazması olmayan biridir (Eyduran 2009: 200, Canım 2000: 205) .

Latifi’ye göre Siyâbî, okuryazar olmadığı hâlde sanatında usta, saf kalpli ve hünerli biridir. Şiirleri güzel olsa da şairlik yeteneği vasattır (Canım 2000: 205).

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin A. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi 25.11.2013].

İpekten, Halûk (vd.) (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 13b.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Nâr -ı ruha yanan dile pervâne disünler

Pervâne gibi yanar oda yâ ne disünler

 

Velehû

Ben o derzi güzelüñ eskiden âvâresiyin

Olmadum iki yaka ıssı o bî-çâresiyin

 

Velehû

Elifler serv rengîn gül gibi sînemde dâgum var

Mahabbet sebze-zârında yine bir tâze bâgûm var

Velehû

Degüldür er çü merdiîey civân-merd

Hemîn kesbidür anuñ belki cömerd

 

Velehû

Yoluña yilmekle kendümi oñarımadum

Anuñ içün baña şâhum yiler oñmaz didiler

 

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şu'arâ ve Tabsıratü'n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay. 205.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Doğum YeriGörüntüle
2KUL FAKIR ALİ, Ali Oymakd. 1860? - ö. 1938Doğum YeriGörüntüle
3SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Doğum YılıGörüntüle
5KUL FAKIR ALİ, Ali Oymakd. 1860? - ö. 1938Doğum YılıGörüntüle
6SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Ölüm YılıGörüntüle
8KUL FAKIR ALİ, Ali Oymakd. 1860? - ö. 1938Ölüm YılıGörüntüle
9SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529MeslekGörüntüle
11KUL FAKIR ALİ, Ali Oymakd. 1860? - ö. 1938MeslekGörüntüle
12SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUL FAKIR ALİ, Ali Oymakd. 1860? - ö. 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÜNBÜL, Şeyh Yusuf Sünbül Sinan Efendid. ? - ö. 1529Madde AdıGörüntüle
17KUL FAKIR ALİ, Ali Oymakd. 1860? - ö. 1938Madde AdıGörüntüle
18SENÂYÎ, Senâyî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle