SİYÂHÎ, Ahmed Siyahî Efendi

(d. ?/? - ö. 1099/1687-88)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Salih Efendi'nin oğludur. Beşiktaş'ta doğdu. Öğrenimden sonra İstanbul'da Kısmet-i Askeriye kâtipliği yaptı. Sonra başkâtip oldu. Hoş sohbet olduğundan dolayı dönemin ileri gelenlerine nedîmlik ve musahiplik yaptı. Kılıç Ali Paşa defterdar olduğunda bir an yanından ayırmazdı. Trabzon valisi olunca da Siyahî'yi yanında götürdü. 1099/1687-88'de Lakva /Agva (?)'da vefat etti. Orada medfundur.

Himmetzâde Abdî Efendi'nin "Haşrda rû-sefîd ola Siyâhî-i elem-dîde" mısraı vefatına tarihtir. Şiir ve inşası vardır. Çok iyi talik yazardı. Beşiktaş Sarayı'ndaki yazılar onundur. Dönemin tanınmış şairlerinden biridir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1.Ankara: Bizim Büro Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 225.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 56-57.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey nihâl-i sev-i bâg âşûb-ı cândur perçemin
Şeh-levendüm sünbül-i bâg-ı cinândur perçemin

Serden aşmış gülşen-i ruhsârın itmiş cilvegâh
Tâvus-ı nâzük-hırâm-ı dil-sitândur perçemin 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 414)

***

Peyk-i müştâkân-ı nesîm-i cân-fezâ virdi haber
Nev-cevânum dostum anber-feşânum perçemin

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 460)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647Doğum YeriGörüntüle
3YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Doğum YeriGörüntüle
4Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647Doğum YılıGörüntüle
6YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Doğum YılıGörüntüle
7Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647Ölüm YılıGörüntüle
9YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Ölüm YılıGörüntüle
10Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647MeslekGörüntüle
12YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69MeslekGörüntüle
13Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Yıldırım Üçtuğd. 01 Şubat 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NUTKÎ, Mehmed Nutkî Efendi b. Yahya Paşad. ? - ö. 1647Madde AdıGörüntüle
18YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Madde AdıGörüntüle