SİYÂHÎ, Ahmed Siyahî Efendi

(d. ?/? - ö. 1099/1687-88)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Salih Efendi'nin oğludur. Beşiktaş'ta doğdu. Öğrenimden sonra İstanbul'da Kısmet-i Askeriye kâtipliği yaptı. Sonra başkâtip oldu. Hoş sohbet olduğundan dolayı dönemin ileri gelenlerine nedîmlik ve musahiplik yaptı. Kılıç Ali Paşa defterdar olduğunda bir an yanından ayırmazdı. Trabzon valisi olunca da Siyahî'yi yanında götürdü. 1099/1687-88'de Lakva /Agva (?)'da vefat etti. Orada medfundur.

Himmetzâde Abdî Efendi'nin "Haşrda rû-sefîd ola Siyâhî-i elem-dîde" mısraı vefatına tarihtir. Şiir ve inşası vardır. Çok iyi talik yazardı. Beşiktaş Sarayı'ndaki yazılar onundur. Dönemin tanınmış şairlerinden biridir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.)(1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1.Ankara: Bizim Büro Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 225.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 56-57.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.06.2014
Güncelleme Tarihi: 24.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey nihâl-i sev-i bâg âşûb-ı cândur perçemin
Şeh-levendüm sünbül-i bâg-ı cinândur perçemin

Serden aşmış gülşen-i ruhsârın itmiş cilvegâh
Tâvus-ı nâzük-hırâm-ı dil-sitândur perçemin 

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 414)

***

Peyk-i müştâkân-ı nesîm-i cân-fezâ virdi haber
Nev-cevânum dostum anber-feşânum perçemin

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay. 460)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Doğum YeriGörüntüle
2Bekir Büyükarkınd. 1921 - ö. 6 Ağustos 1998Doğum YeriGörüntüle
3SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
4ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Doğum YılıGörüntüle
5Bekir Büyükarkınd. 1921 - ö. 6 Ağustos 1998Doğum YılıGörüntüle
6SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
7ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Ölüm YılıGörüntüle
8Bekir Büyükarkınd. 1921 - ö. 6 Ağustos 1998Ölüm YılıGörüntüle
9SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
10ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77MeslekGörüntüle
11Bekir Büyükarkınd. 1921 - ö. 6 Ağustos 1998MeslekGörüntüle
12SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847MeslekGörüntüle
13ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Bekir Büyükarkınd. 1921 - ö. 6 Ağustos 1998Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÜMMÎ, Hindî-zâde Abdurrahman Ümmî Efendid. ? - ö. 1776-77Madde AdıGörüntüle
17Bekir Büyükarkınd. 1921 - ö. 6 Ağustos 1998Madde AdıGörüntüle
18SERMED, Mehmed Sermed, İstanbullud. 1794 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle