SİYÂHÎ, Siyâhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-46) şairlerinden olan Siyâhî hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Tire’de doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Siyâhî’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Derviş tabiatlı, hoş yaratılışlı bir şahıs olan Siyâhî Çelebi, kendinden önceki şairlerin şiirlerini inceleyerek şiir yazmak için gerekli olan bilgilere sahip olmuştur. Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Gönle hoş gelen, âşıkane şiirler yazmıştır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Ey dil koyalum mâziyi zîrâ ki ‘ademdür

Müstakbel içün gam yime dem şimdiki demdür

xxx

Câna sabr itmedi dil zülfüne gitdi ürek

Eyü varur bu meseldür yol eri yolda gerek

xxx

Degüldür görinen yârün Siyâhî zülfi vü hâli

Birisi dâg-ı sînemdür biri baht-ı siyâhumdur

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 343.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NÛŞÎ, Ahmed Nûşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NÛŞÎ, Ahmed Nûşî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9NÛŞÎ, Ahmed Nûşî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÛŞÎ, Ahmed Nûşî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ARŞÎ, Arşî Deded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
14HAMDÎ, Hamdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NÛŞÎ, Ahmed Nûşî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle