SİYÂHÎ, Siyâhî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-46) şairlerinden olan Siyâhî hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Tire’de doğdu. Hayatı hakkında bilgi veren tek tezkire olan Ahdî’nin Gülşen-i Şu’arâ’sında ölümüyle ilgili herhangi bir kayıt bulunmamasından hareketle Siyâhî’nin, bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu düşünülebilir.

Derviş tabiatlı, hoş yaratılışlı bir şahıs olan Siyâhî Çelebi, kendinden önceki şairlerin şiirlerini inceleyerek şiir yazmak için gerekli olan bilgilere sahip olmuştur. Herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Gönle hoş gelen, âşıkane şiirler yazmıştır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 22.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Ey dil koyalum mâziyi zîrâ ki ‘ademdür

Müstakbel içün gam yime dem şimdiki demdür

xxx

Câna sabr itmedi dil zülfüne gitdi ürek

Eyü varur bu meseldür yol eri yolda gerek

xxx

Degüldür görinen yârün Siyâhî zülfi vü hâli

Birisi dâg-ı sînemdür biri baht-ı siyâhumdur

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay. 343.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Doğum YeriGörüntüle
2CEVHERÎ, Sarhoş Bâlî Efendid. ? - ö. 1572-73Doğum YeriGörüntüle
3MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Doğum YeriGörüntüle
4ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Doğum YılıGörüntüle
5CEVHERÎ, Sarhoş Bâlî Efendid. ? - ö. 1572-73Doğum YılıGörüntüle
6MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Doğum YılıGörüntüle
7ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Ölüm YılıGörüntüle
8CEVHERÎ, Sarhoş Bâlî Efendid. ? - ö. 1572-73Ölüm YılıGörüntüle
9MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEVHERÎ, Sarhoş Bâlî Efendid. ? - ö. 1572-73Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ALİ, Ali Çelebid. ? - ö. 1543Madde AdıGörüntüle
14CEVHERÎ, Sarhoş Bâlî Efendid. ? - ö. 1572-73Madde AdıGörüntüle
15MUSTAFA EFENDİ, Bostanzâded. 1498 - ö. 1570Madde AdıGörüntüle