ŞU’ÂÎ

(d. ?/? - ö. 1616/1025)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de Gazimihal mahallesinde doğdu. Babası debbağ idi.Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Daha sonra yeniçeri zümresine katıldı. Abdurrahman Hıbrî, şairin vefatını 1015/1606 olarak gösterir (Kazancıgil 1996: 136). Peremeci'ye göre Şu'aî'nin ölüm tarihi 1025/1616'dır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kazancıgil, Ratip (1996). Abdurrahman Hibrî Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne. Türk Kütüphaneciler Derneği. Edirne

Kazancıgil, Ratip (1999).​ Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. Edirne: Edirne Valiliği.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Elem çekmem çatup ebrûların kat kat kemân eyle

Beni tek nâvek-i dil-dûzuna bir gez nişân eyle

 

Urûc itmem ser-i gûy-ı safâ-bahşın koyup ey meh

Gerekse çerhi havrâ kâkülünden nerdübân eyle

 

Benümçün sana düşmân cânı kurbân eylemez dermiş

Halîlüm işte tîgın işte boynum imtihân eyle

 

Gubârı makdemidür tûtyâ-yı hâki cânânun

Sabâ lutfet getir çeşm-i alîle armagân eyle

 

Şuâî ışk-ı cânânı sakın nâ-ehle keşfetme

Mahabbet sırrını cân gibi sırrında nihân eyle

Osman Nuri Peremeci (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.236.

 

***

 

Nola bîçâreler gitse dil-i cânânın ardınca

Yürürler bendeler zîrâ şâh-ı devrânın ardınca

 

Müsellemsin Şuâî sen gazelde ehl-i nazm içre

Kıyâsım bu varan sensin yine Selmân'ın ardınca

Osman Nuri Peremeci (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.236.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
2Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Doğum YeriGörüntüle
3SÂGARÎ, Kazzâz Alid. ? - ö. 1523/24Doğum YeriGörüntüle
4HASAN KÂFÎd. 1544 - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
5İNSAN-I KÂMİLd. ? - ö. 1599/1616Ölüm YılıGörüntüle
6DÜRRÎ, Abdülbâki Efendid. 1582 - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
7SİPÂHÎd. ? - ö. 1605MeslekGörüntüle
8ŞAHİNOĞLUd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9MUHLİSÎ, Mehmed Muhlisd. ? - ö. 1687-88MeslekGörüntüle
10Muhyî veya Mehmed, Bezci-zâde/Vahyî-zâde Şeyh Mehmed Muhyî Efendid. ? - ö. 1609/1610 veya 1612/1613Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂLİK, Derviş Ahmed Sâlik Efendid. ? - ö. 1593\'ten sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂRİFÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Madde AdıGörüntüle
14ZİHNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1741Madde AdıGörüntüle
15SÂDIK, Mehmed Efendid. ? - ö. 1719-20Madde AdıGörüntüle