ŞU’ÂÎ

(d. ?/? - ö. 1616/1025)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirne'de Gazimihal mahallesinde doğdu. Babası debbağ idi.Gençliğinde iyi bir eğitim aldı. Daha sonra yeniçeri zümresine katıldı. Abdurrahman Hıbrî, şairin vefatını 1015/1606 olarak gösterir (Kazancıgil 1996: 136). Peremeci'ye göre Şuaî 1025/11616 yılında vefat etti.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

İpekten, Halûk vd (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kazancıgil, Ratip (1996). Abdurrahman Hibrî Enisü’l-MüsâmirînEdirne Tarihi. Edirne. Türk Kütüphaneciler Derneği. Edirne

Kazancıgil, Ratip (1999).​ Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. Edirne: Edirne Valiliği.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Elem çekmem çatup ebrûların kat kat kemân eyle

Beni tek nâvek-i dil-dûzuna bir gez nişân eyle

Urûc itmem ser-i gûy-ı safâ-bahşın koyup ey meh

Gerekse çerhi havrâ kâkülünden nerdübân eyle

Benümçün sana düşmân cânı kurbân eylemez dermiş

Halîlüm işte tîgın işte boynum imtihân eyle

Gubârı makdemidür tûtyâ-yı hâki cânânun

Sabâ lutfet getir çeşm-i alîle armagân eyle

Şuâî ışk-ı cânânı sakın nâ-ehle keşfetme

Mahabbet sırrını cân gibi sırrında nihân eyle

Osman Nuri Peremeci (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.236.

***

Nola bîçâreler gitse dil-i cânânın ardınca

Yürürler bendeler zîrâ şâh-ı devrânın ardınca

Müsellemsin Şuâî sen gazelde ehl-i nazm içre

Kıyâsım bu varan sensin yine Selmân'ın ardınca

Osman Nuri Peremeci (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.236.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSEYNÎ/HALVAYÎ, Emir Hüseyin-i Halvâyîd. ? - ö. 1621-22Doğum YeriGörüntüle
2MESTÇİ-ZÂDE SÂLİH EFENDİd. ? - ö. 1758Doğum YeriGörüntüle
3Ateş, Nurgüld. 18 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYREDDİNZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
5İNSAN-I KÂMİLd. ? - ö. 1599/1616Ölüm YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendid. 1574 veya 1565 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616Ölüm YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Ömer Rûhî Çelebid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
8HASAN, Tameşvarlıd. ? - ö. 1699MeslekGörüntüle
9NÂZIM, Ördekzâde Mustafâ Nâzım Efendid. ? - ö. 1695-96MeslekGörüntüle
10KIYÂMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AHMED, Ahmed Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEVSERÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13DERVÎŞ, Derviş Ahmed Deded. ? - ö. 1744-1745Madde AdıGörüntüle
14ZİHNÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1741Madde AdıGörüntüle
15HÂMİD, Divan Efendisizâde Halîl Hâmid Efendid. 1771 - ö. 1829Madde AdıGörüntüle