SUBHÎ, Abdullah Subhî Efendi

(d. ?/? - ö. 1622/1032)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursalıdır. Asıl adı Abdullah’dır. Kaynaklarda hayatı hakkında fazla bilgi mevcut olmayan şairin doğduğu yıl, ailesi, öğrenim durumu, mesleği hakkında bir şey söylemek de mümkün değildir. Mecelle’de Abdullah bin Mustafa el-Bursevî olarak kaydedilmiş olmasından dolayı babasının adının Mustafa olduğu anlaşılmaktadır. Halvetî şeyhlerinden Memi Can (öl. 1008/1599-1600)’ın halifelerindendir. 1032/1622 yılında vefat etmiştir.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî Divân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 542.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi (2000). Mecelletü’n-nisâb. Tıpkıbasım. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 290b.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. SEBAHAT DENİZ
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YeriGörüntüle
2EMÎRÎ, Mevlana Seyyid Mahmudd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
3ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YeriGörüntüle
4MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Doğum YılıGörüntüle
5EMÎRÎ, Mevlana Seyyid Mahmudd. ? - ö. 1536Doğum YılıGörüntüle
6ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Doğum YılıGörüntüle
7MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Ölüm YılıGörüntüle
8EMÎRÎ, Mevlana Seyyid Mahmudd. ? - ö. 1536Ölüm YılıGörüntüle
9ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Ölüm YılıGörüntüle
10MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11EMÎRÎ, Mevlana Seyyid Mahmudd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MECDÎ, Manav-zâde Mustafa Efendid. 1666-67 - ö. 1738-39Madde AdıGörüntüle
14EMÎRÎ, Mevlana Seyyid Mahmudd. ? - ö. 1536Madde AdıGörüntüle
15ZİHNÎ, Mumcu-zâde Bâlî Çelebid. ? - ö. 1574-75Madde AdıGörüntüle