ŞUHUDÎ, Şeyh Şuhudî Dede

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, şeyh
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Muğla’da doğdu. Sefine-i Mevleviye adlı eserde şairin, Şahidî İbrahim Dede’nin oğlu olduğu, Esrâr Dede tezkiresinde ise Şahidî İbrahim Dede’nin manevi oğlu olduğu belirtilmektedir. Şahidî Dede’den feyz alıp ölümünden sonra yerine Muğla mevlevihânesinin şeyhi oldu. Kırk seneden fazla bu mevlevihânede kalmıştır. Hayli yaşlıyken 1000/1591 yılında Muğla’da vefat etti. 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 28.09.2013
Güncelleme Tarihi: 19.01.2022

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Dehânı fikri dilde gonce-i gülzâr-ı cânumdur

Hayâl-i serv-i kaddün hayliden hâtır- nişânumdur

 

Firâk-ı la’l-i nâbınla belâ bezminde ey sâki

Dem-â-dem eşk-i kilkinüm şarâb-ı ergüvânumdur

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. C.2. 514.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Kemal Sen'and. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÜLŞEN ŞİMŞEKd. 1941 - ö. 06.02.2013Doğum YeriGörüntüle
3Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Kemal Sen'and. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÜLŞEN ŞİMŞEKd. 1941 - ö. 06.02.2013Doğum YılıGörüntüle
6Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Kemal Sen'and. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLŞEN ŞİMŞEKd. 1941 - ö. 06.02.2013Ölüm YılıGörüntüle
9Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Kemal Sen'and. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GÜLŞEN ŞİMŞEKd. 1941 - ö. 06.02.2013MeslekGörüntüle
12Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Kemal Sen'and. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÜLŞEN ŞİMŞEKd. 1941 - ö. 06.02.2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Kemal Sen'and. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÜLŞEN ŞİMŞEKd. 1941 - ö. 06.02.2013Madde AdıGörüntüle
18Halim Şafakd. 29 Eylül 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle