ŞUHUDÎ, Şeyh Şuhudî Dede

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi, şeyh
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Muğla’da doğdu. Sefine-i Mevleviye adlı eserde şairin, Şahidî İbrahim Dede’nin oğlu olduğu, Esrâr Dede tezkiresinde ise Şahidî İbrahim Dede’nin manevi oğlu olduğu belirtilmektedir. Şahidî Dede’den feyz alıp ölümünden sonra yerine Muğla mevlevihânesinin şeyhi oldu. Kırk seneden fazla bu mevlevihânede kalmıştır. Hayli yaşlıyken 1000/1591 yılında Muğla’da vefat etti. 

Kaynakça

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Tatcı, Mustafa (hzl.) (2003). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 28.09.2013
Güncelleme Tarihi: 19.01.2022

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Dehânı fikri dilde gonce-i gülzâr-ı cânumdur

Hayâl-i serv-i kaddün hayliden hâtır- nişânumdur

 

Firâk-ı la’l-i nâbınla belâ bezminde ey sâki

Dem-â-dem eşk-i kilkinüm şarâb-ı ergüvânumdur

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuhfe-i Na’ilî: Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. C.2. 514.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tahsin Burdurlud. 1905 - ö. 1962Doğum YeriGörüntüle
2Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016Doğum YeriGörüntüle
3Engin Karadenizd. 17 Ağustos 1939 - ö. 01 Nisan 2012Doğum YeriGörüntüle
4Tahsin Burdurlud. 1905 - ö. 1962Doğum YılıGörüntüle
5Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016Doğum YılıGörüntüle
6Engin Karadenizd. 17 Ağustos 1939 - ö. 01 Nisan 2012Doğum YılıGörüntüle
7Tahsin Burdurlud. 1905 - ö. 1962Ölüm YılıGörüntüle
8Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016Ölüm YılıGörüntüle
9Engin Karadenizd. 17 Ağustos 1939 - ö. 01 Nisan 2012Ölüm YılıGörüntüle
10Tahsin Burdurlud. 1905 - ö. 1962MeslekGörüntüle
11Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016MeslekGörüntüle
12Engin Karadenizd. 17 Ağustos 1939 - ö. 01 Nisan 2012MeslekGörüntüle
13Tahsin Burdurlud. 1905 - ö. 1962Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Engin Karadenizd. 17 Ağustos 1939 - ö. 01 Nisan 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tahsin Burdurlud. 1905 - ö. 1962Madde AdıGörüntüle
17Sadettin Yapıcıd. 26 Mart 1940 - ö. 02 Nisan 2016Madde AdıGörüntüle
18Engin Karadenizd. 17 Ağustos 1939 - ö. 01 Nisan 2012Madde AdıGörüntüle