ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şükrî Çelebi demekle meşhurdur. Sinop'ta doğdu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairlerindendir, genç vefat etmiştir. Sicillî Osmânî'de ölüm tarihi 1552 yılı olarak verilir. Ailesi, eğitimi vefat ettiği yer hakkında kaynaklarda bilgiye rastlanmadı. Lâtifî kasidelerinin iyi olduğu ve olup Damat İbrahim Paşa'nın düğününde en iyi sûriyyeyi Şükrî Çelebi'nin söylediği kanaatindedir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4 C. İstanbul.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Eserlerinden Örnekler

İtdi fahr-ı vüzerâ devlet ile bir hoş sûr

Görmeye kimse nazîrini anun ta dem-i şûr


Reşk-i eflâk-i berîn oldı sümüvviyle zemîn

Şöyle zeyn oldı kevâkib gibi her dâr u kusûr


Nâyler meclise bilsem ki ne hâlet virdi

Ki semâ'a girüben döndi kadehler mevfûr


Devlet-i şâh-ı Süleymânda velîmen görse

Şâh-ı Çîn ile çanagun taşıyidi fagfûr

XXX

Vasl-ı yâri fikr iderken gitdi gam didüm ana

Gitdün ah ki ey gam-küsârum didi gönülden degül

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latifî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nüzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 323.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
2DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GARİP YOLCU, Abdullah Yolcud. 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Doğum YılıGörüntüle
5DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GARİP YOLCU, Abdullah Yolcud. 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
8DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GARİP YOLCU, Abdullah Yolcud. 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GARİP YOLCU, Abdullah Yolcud. 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Madde AdıGörüntüle
14DÜRRÎ, Muarrif-zâde Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15GARİP YOLCU, Abdullah Yolcud. 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle