ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şükûfî hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Şair hakkında sadece Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sı ile 16. yüzyılın ortalarında yazılan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında az da olsa bazı bilgiler yer almaktadır. Bu kaynaklara göre Bursa’da doğan Şükûfî, Hoca Bacak-zâde sanıyla şöhret bulmuştur. İlim tahsilinde bulunarak danişment olan şair, akranları ve danişmentler arasında seçkin bir yere sahiptir (Kılıç 2010: 1434, Mecmû’a-i Eş’âr vr. 42a).

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 42a-b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.11.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

N’ola didümse şehâ leblerün âb-ı zülâl

Yokdurur bunda yalanum benüm ey ruhları al

 

Görmedi devr-i kamer içre bu çarh-ı gerdûn

Bir senün gibi kamer-tal’atı ey kaşı hilâl

 

Melek iken seni halk itdi Hudâ şekl-i beşer

Şeref âdemde ziyâd olduğuna istidlâl

 

N’ola öldürmege kasd itse beni gamzelerün

Kim bilür âdeme kurbân olanun kanı helâl

 

Âfitâbum nazar it gâhî Şükûfî kuluna

Gelmeye âyine-i kalbine tâ jeng-i melâl

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 42a-b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -Doğum YeriGörüntüle
2AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YeriGörüntüle
3Zebercet Coşkund. 11 Aralık 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Doğum YılıGörüntüle
6Zebercet Coşkund. 11 Aralık 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Ölüm YılıGörüntüle
9Zebercet Coşkund. 11 Aralık 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81MeslekGörüntüle
12Zebercet Coşkund. 11 Aralık 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Zebercet Coşkund. 11 Aralık 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HASAN, Mevlânâ Hasand. - - ö. -Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Hâbil-zâde Ömer Avnî Efendid. ? - ö. 1678-81Madde AdıGörüntüle
18Zebercet Coşkund. 11 Aralık 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle