SÜKÛNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sükûnî, Seyrekzâde Mehmet Âsım'ın  Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr'ı ile bu eserden naklen Mehmet Nâil Tuman'ın Tuhfe-i Nâilî adlı eserinde bir beyti ile geçer. Sükûnî'nin ölüm, doğum, eğitim ve meslek hayatına dair hiç bir bilgi bulunmamaktadır (Coşkun 1985:83; Kurnaz 2001:1/443).

Kaynakça

Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Pür hatardur geçegör tûl-i emel der-bendin

Râhat ümmîdinini ko bunda şitâb isterler

(Coşkun, Ali Osman (hzl.) (1985). Seyrekzâde Mehmet Âsım. Zeyl-i Zübdetül-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 83)