SÜKÛNÎ, Şeyh Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1103/1691-92)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sükûnî Mehmed Efendi olarak tanındı. Muharrem Efendi'nin oğludur. Mudurnulu'dur. Halvetî tarikatına bağlı olup şeyh oldu. Gençliğinde İstanbul'a gelerek ulemadan Bıçakçızâde Ali Efendi'den ders aldı. Bursa'da Şeyh Mehmed Mısrî'ye bağlandı. Şeyh Mehmed Mısrî, onu Gelibolu'ya gönderdi. Gelibolu'da müftülük yaptı. Bu görevini devam ettirirken Ali Paşa Camii yakınında Kasım Subaşı Zaviyesi'nde ikamet ederken 1103/1691-92 yılında vefat etti. (Abdulkadiroğlu 1988: 395). Diğer kaynaklar, Bursa ziyareti sırasında vefat ettiğini ve Deveciler'de medfun olduğunu söylüyor. (Bursalı Mehmed Tâhir 1333-42: 1/83). Bursalı Tâlib, vefatına şu tarihi düşmüştür:

Cenâb-ı Sükûnî Mehmed Efendi / Ki genc idi ilm-i lüdünne derûnu

Zebân oldu firdevs-i âlâ-yı inse / 'Koyup bu vahşet-âbâd-ı dünyâ-yı dûnu'

Didim sâl-i fevtine târîh Tâlib /Ola sâkin-i arş-ı ruh-ı Sükûnî (Kurnaz 2001:1/443)

Fevâid-i Aliyye ile Mevlana Camii'ye Tahşiye yazdı. 1097/1685-86 yılında Gelibolu'da 85 beyitlik Arapça bir naat ile yine Hz. Peygamber'i öven bir kaside, Şerefeddin Muhammed Bûsırî'nin Kaside-i Bürdesi'ne Dürre ismiyle bir nazire ve Gurre adıyla da bu eser üzerine bir şerh yazdı. (Abdulkadiroğlu 1988: 395-96)

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım)Ankara: Anıl Matbaacılık. 

Bursalı Mehmed Tâhir (1333-42). Os­manlı Müellifleri. C.1. İstanbul: Matbaa-ı Amire.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 15.03.2014
Güncelleme Tarihi: 23.11.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Ey dil taleb-i kemâl der-medrese çend

Tekmîl-i ulûm-i hikmet ü hendese çend

 

Her fikr ki cüz-zikr-i Hudâ vesvese-est

Şermî zi-Hudâ be-dâr în vesvese çend

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 443)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
2DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Doğum YeriGörüntüle
3TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
4DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Doğum YılıGörüntüle
5TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
6DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Ölüm YılıGörüntüle
7TIFLÎd. 1849 - ö. 1905MeslekGörüntüle
8DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508MeslekGörüntüle
9TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TIFLÎd. 1849 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
12DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Madde AdıGörüntüle