ŞU’LE, Molla Abbas

(d. ?/? - ö. 1899/1316-17)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

Şu’le mahlaslı şairin adı Abbas, babasının adı Abdullah’tır. Kaynaklarda Molla Abbas olarak anılmaktadır. Aşağı yukarı 1810’ların sonuyla 1820’lerin başında doğmuştur. Hayatı hakkında oldukça az bilgi vardır. İsfahanlıdır, fakat Gence’de evlenerek buraya yerleşmiştir. Hindistan, İran, Arabistan, Mısır ve Kafkasya’yı gezerek görmüştür. Yaklaşık 70 yaşında olduğu sırada, 1316-17/1899 yılında ölmüştür (Köçerli 2005: 198).

Farsça ve Türkçeyi mükemmel derecede bilen Şu’le’nin şiirlerinin çoğu Türkçedir. Köçerli, Şu’le’nin yayımlanmamış bir şiir mecmuası olduğunu söylerse de, şiirlerini toplu olarak ihtiva eden bir kaynağa henüz rastlanamamıştır. Köçerli, kendi kitabına Gence şehrini anlattığı iki şiiriyle üç beytini almıştır (2005: 198-201). Eldeki şiirlerden, Şu’le’nin fazla yetenek sahibi olmadığı anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gence’nin Vasfı

Gel ey âlem-ârâ gam-hâne Gence

Dönüpsen mahbes ü zindâna Gence

Egerçi zâhiren âbâd olubsan

Olubsan bâtinen vîrâne Gence

Senün üstinde çok kanlar dökilmiş

Binâ-yi dehrden pîrâne Gence

Gehî Osmanlının geh Rus’un oldun

Nasîb oldun gehî Îrân’a Gence

Bu çarhın gâfil olma gerdişinden

Olur devrân yine dolana Gence

Yakîn et sende hîç bir kalb açılmaz

Gide ger bâğ ile bostâna Gence

Olur şâd ol zamânda ki ayağın

Koya bir mescide meydâna Gence

Binâ tutmaz birisi sende yayda

Atarsan her birin bir yana Gence

Çeker meydân ü mescid iştiyâkı

Gidende Şu’le Hayastan’a Gence

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay. 198-199.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYATÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YeriGörüntüle
4HAYATÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Doğum YılıGörüntüle
7HAYATÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Ölüm YılıGörüntüle
10HAYATÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAYATÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14HÂMİDÎ-İ ISFAHÂNÎ, Molla Hâmidî, Mevlânâ Hâmidî, Hâmidî-i İrânî, Hâmidî-i Acem, Hâmidî-i Acemîd. 1439-40 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15YAKÎN/YAKÎNÂ, Derviş Ali Efendid. ? - ö. 1695-96Madde AdıGörüntüle