SÜLEYMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı ve mahlası Süleyman olan âşık, on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmayan âşığın Bağdatlı olduğu veya orada çok uzun süre kaldığı tahmin edilmektedir. Bektaşi bir âşık olan Süleyman'ın askere alınarak çeşitli seferlere gönderildiği ve bu sebeple Bağdat'tan uzun süre ayrı kaldığı rivayet edilmektedir.

Hakkında pek fazla bilgiye erişilemeyen âşıkla ilgili ilk bilgileri Fuad Köprülü Saz Şairleri adlı eserinde vermiştir. Ayrıca Cahit Öztelli'nin, Vasfi Mahir Kocatürk'ün, Refik Ahmet Sevengil'in ve Ali Çelik'in hazırladıkları antolojilerde âşığın şiirleri yer almaktadır. Karacaoğlan etkisi altında kaldığı düşünülen Süleyman, âşık tarzı şiir geleneği çerçevesinde şiirler söylemiştir. Şiirlerinde gurbet temini yoğun bir şekilde işleyen âşığın dili sadedir.

Kaynakça

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Öztelli, Cahit (1955). Halk Şiiri: XVIII. Yüzyıl. İstanbul: Varlık Yay.

Sevengil, Refik Ahmet (1965). Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri. İstanbul: Atlas Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÖZGÜR GÜVENÇ
Yayın Tarihi: 13.09.2013
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Kalktı göç eyledi gönül kervanı

Gidem de eğlenem belki gelmiyem

Garip illerde mihnet-i devrânı

Çekem de eğlenem, belki gelmiyem

 

Koç yiğidin Bağdat olur vatanı

Aramazlar gurbet ilde yiteni

Ak gülün yerine kara dikeni

Saram da eğlenem belki gelmiyem

 

Boyadım karaya ben de donumu

Hakk’a doğru döndürmüşüm yönümü

İster ise ol emânet cânımı

Verem de eğlenem, belki gelmiyem

 

Beline takınmış gümüşlü bıçak

Çevre yanın almış al yeşil çiçek

Sağ yanı kalkanlı bir sıdkı gerçek

Bulam da eğlenem, belki gelmiyem

 

Süleyman der yorar oldum düşümü

Hak onarsun cümle müşkil işimi

Ecel yastığına garip başımı

Koyam da eğlenem, belki gelmiyem

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay., 429.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
2HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YeriGörüntüle
3MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Doğum YılıGörüntüle
6MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Ölüm YılıGörüntüle
9MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887MeslekGörüntüle
11HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74MeslekGörüntüle
12MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraMeslekGörüntüle
13ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
17HEVÂYÎ, İshak Efendid. 1740 - ö. 1773-74Madde AdıGörüntüle
18MUHTEREMd. ? - ö. 1621\'den sonraMadde AdıGörüntüle