SÜLEYMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı ve mahlası Süleyman olan âşık, on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında yaşamıştır. Hayatı hakkında çok fazla bilgi olmayan âşığın Bağdatlı olduğu veya orada çok uzun süre kaldığı tahmin edilmektedir. Bektaşi bir âşık olan Süleyman'ın askere alınarak çeşitli seferlere gönderildiği ve bu sebeple Bağdat'tan uzun süre ayrı kaldığı rivayet edilmektedir.

Hakkında pek fazla bilgiye erişilemeyen âşıkla ilgili ilk bilgileri Fuad Köprülü Saz Şairleri adlı eserinde vermiştir. Ayrıca Cahit Öztelli'nin, Vasfi Mahir Kocatürk'ün, Refik Ahmet Sevengil'in ve Ali Çelik'in hazırladıkları antolojilerde âşığın şiirleri yer almaktadır. Karacaoğlan etkisi altında kaldığı düşünülen Süleyman, âşık tarzı şiir geleneği çerçevesinde şiirler söylemiştir. Şiirlerinde gurbet temini yoğun bir şekilde işleyen âşığın dili sadedir.

Kaynakça

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Öztelli, Cahit (1955). Halk Şiiri: XVIII. Yüzyıl. İstanbul: Varlık Yay.

Sevengil, Refik Ahmet (1965). Yüzyıllar Boyunca Halk Şairleri. İstanbul: Atlas Kitabevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET ÖZGÜR GÜVENÇ
Yayın Tarihi: 13.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Kalktı göç eyledi gönül kervanı

Gidem de eğlenem belki gelmiyem

Garip illerde mihnet-i devrânı

Çekem de eğlenem, belki gelmiyem

Koç yiğidin Bağdat olur vatanı

Aramazlar gurbet ilde yiteni

Ak gülün yerine kara dikeni

Saram da eğlenem belki gelmiyem

Boyadım karaya ben de donumu

Hakk’a doğru döndürmüşüm yönümü

İster ise ol emânet cânımı

Verem de eğlenem, belki gelmiyem

Beline takınmış gümüşlü bıçak

Çevre yanın almış al yeşil çiçek

Sağ yanı kalkanlı bir sıdkı gerçek

Bulam da eğlenem, belki gelmiyem

Süleyman der yorar oldum düşümü

Hak onarsun cümle müşkil işimi

Ecel yastığına garip başımı

Koyam da eğlenem, belki gelmiyem

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri. Ankara: Akçağ Yay., 429.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Doğum YeriGörüntüle
4MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Doğum YılıGörüntüle
7MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Ölüm YılıGörüntüle
10MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İSMÂİL HAKKI, Baban-zâde, Bağdatlıd. 1876 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle
15ÂRİF, Muhammed Ârif Ağad. 1769-70 - ö. 1824Madde AdıGörüntüle