SULTÂN ALÎ MÎRZÂ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)

Sultân Alî Mîrzâ, Mecâlisü’n-Nefâyis’in “şiirden hoşlanan ve güzel şiir okuyan sultan ve şehzadelere” ayrılan (Eraslan 2001: 191; 513) yedinci meclisinde yer almaktadır. Adı geçen tezkiredeki bilgilere göre o, Ebû Sa‘îd Mîrzâ’nın torunu, Sultân Mahmûd’un oğlu ve Sultân Mes‘ûd Mîrzâ’nın kardeşidir. Mecâlisü’n-Nefâyis’in kaleme alındığı dönemde Semerkant’ta saltanat sürmektedir. Yaratılışının şiire meyilli olduğu söylenmektedir (Eraslan 2001: 201; 523, 658).

Kaynakça

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 09.11.2016

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Vaslıda mağrur boldung hecride zâr ey köngül

Ni anıng birle ni ansız tâkatıng bar ey köngül

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay. 201; 523.