SUN'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’nde verilenlerle sınırlıdır. Garîbî onun nazik tabiatlı, zeki, hoş sohbet ve yakışıklı bir yiğit olduğundan bahsederek, İstanbul’un ileri gelenlerinden Mevâlî Mes’ûd oğlu olarak tanındığını belirtmektedir. Necâtî’nin öğrencisi olup Dîvân sahibi bir şairdir. Rivayete göre, Necâtî’nin kendi şiirini tarif ederken “Hâs u âm dillerinde hiç darbü’l-mesel kalmamışdır ki men anı dâhil-i dîvân itmemiş olam.” diyerek övünmesi üzerine kendisine “Gerçekten öyle midir?” diye sorulunca Sun’î Çelebi “Bir mısra kalmışdur ki henüz tab’-ı şerîflerine hâtır-nişân olmamışdur.” cevabını vermiştir. Necâtî Bey, Çelebi’nin bu sözüne kızarak “Hezeyân söyleme, söyle görelüm ne kalmışdur?” deyince önce ondan korkmuş, sonra “Kendü bokun yi ki tîz kudurasın mısra’ı meşhûrdur ve darbü’l-mesel sizün dîvânunuzda yokdur, eksikligümüze kalmasın.” demiştir. Bunun üzerine Necâtî de “Şimdiye değin menüm şâgirdüm idün, bu günden sonra üstâdumsın.” cümlesiyle onu üstat kabul etmiştir (Babacan 2010: 84). 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 22.12.2018

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nâ-gâh işitdi Sun’î-i bî-çâre rıhletin

Târih didi fevtine gitdi Necâtî âh 

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 84.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YeriGörüntüle
2OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1725-1726Doğum YılıGörüntüle
5OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1725-1726Ölüm YılıGörüntüle
8OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1725-1726Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1725-1726Madde AdıGörüntüle
14OSMAN NÛRÎd. 1875 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
15MEHMED ŞEMSEDDÎN, İstanbullud. 1849 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle