SUN'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’nde verilenlerle sınırlıdır. Garîbî onun nazik tabiatlı, zeki, hoş sohbet ve yakışıklı bir yiğit olduğundan bahsederek, İstanbul’un ileri gelenlerinden Mevâlî Mes’ûd oğlu olarak tanındığını belirtmektedir. Necâtî’nin öğrencisi olup Dîvân sahibi bir şairdir. Rivayete göre, Necâtî’nin kendi şiirini tarif ederken “Hâs u âm dillerinde hiç darbü’l-mesel kalmamışdır ki men anı dâhil-i dîvân itmemiş olam.” diyerek övünmesi üzerine kendisine “Gerçekten öyle midir?” diye sorulunca Sun’î Çelebi “Bir mısra kalmışdur ki henüz tab’-ı şerîflerine hâtır-nişân olmamışdur.” cevabını vermiştir. Necâtî Bey, Çelebi’nin bu sözüne kızarak “Hezeyân söyleme, söyle görelüm ne kalmışdur?” deyince önce ondan korkmuş, sonra “Kendü bokun yi ki tîz kudurasın mısra’ı meşhûrdur ve darbü’l-mesel sizün dîvânunuzda yokdur, eksikligümüze kalmasın.” demiştir. Bunun üzerine Necâtî de “Şimdiye değin menüm şâgirdüm idün, bu günden sonra üstâdumsın.” cümlesiyle onu üstat kabul etmiştir (Babacan 2010: 84). 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 22.12.2018
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nâ-gâh işitdi Sun’î-i bî-çâre rıhletin

Târih didi fevtine gitdi Necâtî âh 

(Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 84.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NA'TÎ, Ahmed Hüsameddin Deded. 1839 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
14DÂÎ, Derviş Dâîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Cem Kızıltuğd. 16 Nisan 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle