SUN'Î ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’nde verilenlerle sınırlıdır. Garîbî onun nazik tabiatlı, zeki, hoş sohbet ve yakışıklı bir yiğit olduğundan bahsederek, İstanbul’un ileri gelenlerinden Mevâlî Mes’ûd oğlu olarak tanındığını belirtmektedir. Necâtî’nin öğrencisi olup Dîvân sahibi bir şairdir. Rivayete göre, Necâtî’nin kendi şiirini tarif ederken “Hâs u âm dillerinde hiç darbü’l-mesel kalmamışdır ki men anı dâhil-i dîvân itmemiş olam.” diyerek övünmesi üzerine kendisine “Gerçekten öyle midir?” diye sorulunca Sun’î Çelebi “Bir mısra kalmışdur ki henüz tab’-ı şerîflerine hâtır-nişân olmamışdur.” cevabını vermiştir. Necâtî Bey, Çelebi’nin bu sözüne kızarak “Hezeyân söyleme, söyle görelüm ne kalmışdur?” deyince önce ondan korkmuş, sonra “Kendü bokun yi ki tîz kudurasın mısra’ı meşhûrdur ve darbü’l-mesel sizün dîvânunuzda yokdur, eksikligümüze kalmasın.” demiştir. Bunun üzerine Necâtî de “Şimdiye değin menüm şâgirdüm idün, bu günden sonra üstâdumsın.” cümlesiyle onu üstat kabul etmiştir (Babacan 2010: 84). 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HULUSİ EREN
Yayın Tarihi: 22.12.2018
Güncelleme Tarihi: 08.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nâ-gâh işitdi Sun’î-i bî-çâre rıhletin

Târih didi fevtine gitdi Necâtî âh 

(Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu'arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 84.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Doğum YeriGörüntüle
3Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Doğum YılıGörüntüle
6Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Ölüm YılıGörüntüle
9Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Galip Naşit Arıd. 1907 - ö. 10 Kasım 1973Madde AdıGörüntüle
15Gülçin Durmand. 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle