SUN’Î, İbrâhîm Sun‘î

(d. 1822/1247 - ö. – ö.?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İbrâhîm Sun'î Efendi 1238/1822 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Selanikli olduğu için kendisine Sun'î-i Selânikî de denilirdi. Bir süre Mektubî-i Maliye Odasına devam ettikten sonra Masarifat Muhase­besine nakletmistir. Dîvân'ı vardır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Derinden ser cüdâ kılmam kader bir yana salmazsa

Ten ü cânım dirîg etmem ecel destimden almazsa

Şebim hem-kadr rûzum reşk-i îd olmaz mı sultânım

Senin ol tatlı va'd-i vuslatın ferdâya kalmazsa

Bulunmaz dürr-i vuslat olmayınca gavta-hâr-ı aşk

Ki gavvâs sûdmend olmaz eger deryâya dalmazsa

İderdim beyt-i hüzn-i dil içün bast-ı tesellîler

Metâ'-ı sabr düzdîde nigehle parçalamazsa

Çekip gurbetten el tutmaz mı Sun’î-i dâmen-i yâri

Ne yapsın dest-i tedbîri oralarda kısalmazsa

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul: Taşbaskı. 245.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED DEDE, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 1701-02Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂ\'İRÎ, Memid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
7HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
10HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850MeslekGörüntüle
13HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle