SUN'Î-İ SELÂNİKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sun’î’nin asıl ismi, doğum ve ölüm tarihi hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Sun’î, Selânikli’dir. Sun’î mahlasını kullanan diğer şairlerden ayırmak üzere mahlası kaynaklarda Sun’î-i Selânikî olarak zikredilmektedir.

Sun’î, tımar sahibi olup geçimini bu yolla sağlamaktadır. Latîfî’ye göre Sun’î¸ geniş-meşrep, neşeli, muhavereye kâdir, zarif birisiydi. Latîfî, Sun’î’nin kaza ve kaderi dehre havale ettiği için Dehrî olduğunu alaycı bir üslupla ifade eder.

Sun’î'nin mürettep divanı bulunmayıp, hezel içerikli şiirleri de vardır. Devrin şuarası tarafından kabul görecek makbul şiirler yazamamıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Tatcı Mustafa (hzl.) (2001): Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri: Ankara 2001: Bizim Büro Yayınları.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET PEKTAŞ
Yayın Tarihi: 06.01.2014
Güncelleme Tarihi: 27.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Kapuna halka-i zer olmagla ey mâh-likâ

Meh-i nev eyledi zülfün gibi kaddini dü-tâ

 (Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 365)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Malik Akseld. 1903 - ö. 15 Şubat 1987Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ES\'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634Doğum YeriGörüntüle
4Malik Akseld. 1903 - ö. 15 Şubat 1987Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ES\'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634Doğum YılıGörüntüle
7Malik Akseld. 1903 - ö. 15 Şubat 1987Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ES\'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634Ölüm YılıGörüntüle
10Malik Akseld. 1903 - ö. 15 Şubat 1987MeslekGörüntüle
11BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ES\'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634MeslekGörüntüle
13Malik Akseld. 1903 - ö. 15 Şubat 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES\'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Malik Akseld. 1903 - ö. 15 Şubat 1987Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎ, Bâkî Efendi, Bâkî-i Selânikîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ES\'AD, Şeyh-zâded. - - ö. 1634Madde AdıGörüntüle