SUN'Î-İ SELÂNİKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sun’î’nin asıl ismi, doğum ve ölüm tarihi hakkında elimizde bilgi bulunmamaktadır. Kanuni Sultan Süleyman devri şairlerinden olan Sun’î, Selânikli’dir. Sun’î mahlasını kullanan diğer şairlerden ayırmak üzere mahlası kaynaklarda Sun’î-i Selânikî olarak zikredilmektedir.

Sun’î, tımar sahibi olup geçimini bu yolla sağlamaktadır. Latîfî’ye göre Sun’î¸ geniş-meşrep, neşeli, muhavereye kâdir, zarif birisiydi. Latîfî, Sun’î’nin kaza ve kaderi dehre havale ettiği için Dehrî olduğunu alaycı bir üslupla ifade eder.

Sun’î'nin mürettep divanı bulunmayıp, hezel içerikli şiirleri de vardır. Devrin şuarası tarafından kabul görecek makbul şiirler yazamamıştır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Tatcı Mustafa (hzl.) (2001): Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri: Ankara 2001: Bizim Büro Yayınları.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zade Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

Şemseddin Sâmi (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. IV. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET PEKTAŞ
Yayın Tarihi: 06.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Kapuna halka-i zer olmagla ey mâh-likâ

Meh-i nev eyledi zülfün gibi kaddini dü-tâ

 (Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 365)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gürel, Emin Recepd. 1899 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
2Salim Şengild. 1913 - ö. 28 Haziran 2005Doğum YeriGörüntüle
3ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YeriGörüntüle
4Gürel, Emin Recepd. 1899 - ö. 1970Doğum YılıGörüntüle
5Salim Şengild. 1913 - ö. 28 Haziran 2005Doğum YılıGörüntüle
6ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Doğum YılıGörüntüle
7Gürel, Emin Recepd. 1899 - ö. 1970Ölüm YılıGörüntüle
8Salim Şengild. 1913 - ö. 28 Haziran 2005Ölüm YılıGörüntüle
9ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Ölüm YılıGörüntüle
10Gürel, Emin Recepd. 1899 - ö. 1970MeslekGörüntüle
11Salim Şengild. 1913 - ö. 28 Haziran 2005MeslekGörüntüle
12ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827MeslekGörüntüle
13Gürel, Emin Recepd. 1899 - ö. 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Salim Şengild. 1913 - ö. 28 Haziran 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gürel, Emin Recepd. 1899 - ö. 1970Madde AdıGörüntüle
17Salim Şengild. 1913 - ö. 28 Haziran 2005Madde AdıGörüntüle
18ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Madde AdıGörüntüle