SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullu

(d. 1845/1261 - ö. 1894/1312)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1312/1845 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Süreyyâ'dır. Dâru'l-Ma‘ârif'ten mezun olduktan sonra Şûrâ-yı Devlet'e muavin oldu. Bir süre sonra Nâfi'a Nezâreti mektupçuluğuna getirildi. 1884 yılında Mâbeyin ikinci kâtibi, iki yıl sonra vezir rütbesiyle Başkâtip oldu. 1893 senesine kadar bu görevde kaldı. Mâbeyin'den ayrıldıktan sonra Vergi Emaneti Meclisi reisliğine getirildi. Oradan Dâhiliye müsteşarlığana tayin edildi. 1312/1894 yılında İstanbul'da vefat etti.

Süreyya Paşa, Baş mabeyinci Osman Bey'in damadı idi. Dürüst ve namuslu bir kimse olarak tanınmıştı. Devlet görevlerinde bulunduğu süre içerisinde kimseye zararı dokunmamıştı; sevilen, sayılan bir şahsiyetti. Süreyya Paşa devrinin kitabet sanatında kendini tanıtmış aynı zamanda da tarih bilgisiyle ün yapmıştı.

Bilinen tek eseri Hayât-ı Osmânî'dir. 1297 yılında 88 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Eserin ikinci baskısı ölümünden sonra Hayât-ı Osmânî'ye Bir Nazar adıyla 69 sayfa olarak 1324 yılında yine İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Türk Ansiklopedisi (1980). "Süreyya Paşa, Ahmed". C. XXX. Ankara: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Enver Ercand. 21 Ocak 1958 - ö. 22 Ocak 2018Doğum YeriGörüntüle
2REFÎ\'/SA\'ÎD, Kâtib-zâde Mehmed Refî Efendid. ? - ö. Ağustos-Eylül 1769Doğum YeriGörüntüle
3VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YeriGörüntüle
4SÜREYYÂ BEY, Mehmed Süreyyâd. 1845 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5BAHÂEDDÎN MEHMED, İstanbullud. 1845 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6NAKİYYE, Hadîce Nakiyye Hanım, Nakiyye Hanımd. 1845-46 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎd. ? - ö. 1894 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9CELÂLÎ, Mustafad. 1829-1830 - ö. 1893-1894Ölüm YılıGörüntüle
10Hasan Cemil Çambeld. 1879 - ö. Aralık 1967MeslekGörüntüle
11NÛRÎ, Diyarbakırlı Osmân Nûrî Paşad. 1803 - ö. 1856MeslekGörüntüle
12HUSREV, Mehmed Ali Husrev Han, Senendüçlüd. ? - ö. 1834MeslekGörüntüle
13RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HUSREV, Mehmed Husrev Efendid. ? - ö. 18-19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REFÎ\', Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17CİHANGİRÎ, Hasan Burhaneddin Efendid. 1563 - ö. 1663Madde AdıGörüntüle
18HÂDİMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle