SÜREYYÂ PAŞA, İstanbullu

(d. 1261/1845 - ö. 1312/1894)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1312/1845 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Süreyyâ'dır. Dâru'l-Ma‘ârif'ten mezun olduktan sonra Şûrâ-yı Devlet'e muavin oldu. Bir süre sonra Nâfi'a Nezâreti mektupçuluğuna getirildi. 1884 yılında Mâbeyin ikinci kâtibi, iki yıl sonra vezir rütbesiyle Başkâtip oldu. 1893 senesine kadar bu görevde kaldı. Mâbeyin'den ayrıldıktan sonra Vergi Emaneti Meclisi reisliğine getirildi. Oradan Dâhiliye müsteşarlığana tayin edildi. 1312/1894 yılında İstanbul'da vefat etti.

Süreyya Paşa, Baş mabeyinci Osman Bey'in damadı idi. Dürüst ve namuslu bir kimse olarak tanınmıştı. Devlet görevlerinde bulunduğu süre içerisinde kimseye zararı dokunmamıştı; sevilen, sayılan bir şahsiyetti. Süreyya Paşa devrinin kitabet sanatında kendini tanıtmış aynı zamanda da tarih bilgisiyle ün yapmıştı.

Bilinen tek eseri Hayât-ı Osmânî'dir. 1297 yılında 88 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Eserin ikinci baskısı ölümünden sonra Hayât-ı Osmânî'ye Bir Nazar adıyla 69 sayfa olarak 1324 yılında yine İstanbul'da basılmıştır.

Kaynakça

Türk Ansiklopedisi (1980). "Süreyya Paşa, Ahmed". C. XXX. Ankara: MEB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 29.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REŞKÎ, Mevlevî Ali Deded. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
2ABDURRAHMAN EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SELÂM, Tâhir Selâm Beyd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5BAHÂEDDÎN MEHMED, İstanbullud. 1845 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6CEVRÎd. 1845 - ö. 1925Doğum YılıGörüntüle
7CEVRÎ, Konyalıd. 1820 - ö. 1894/1895?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİM, Süleyman Sâlim Efendid. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9HABÎB, Mirza Habîb Efendi, Isfahanlıd. 1835 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
10Hüseyin Kazım Kadrid. 1870 - ö. 17 Ocak 1934MeslekGörüntüle
11HÜSNÎ PAŞA, Hüseyin Hüsnî Paşad. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
12REŞÎD ÂKİF PAŞA, Mustafa Sâlih Reşîd Paşad. 1863 - ö. 1920MeslekGörüntüle
13MUHTÂR, Halîl Paşa-zâde Vâhidü'l-ayn Ahmed Muhtâr Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Diyarbakırlıd. 1827 - ö. 1872Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BÂLÎ, Rumelili Bâlî Çelebi, Kalkandelenli Bâlî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ALİ ÇELEBİd. ? - ö. 1777Madde AdıGörüntüle
18Nİ'METÎ, Nîmetullâh Çelebid. ? - ö. 1603Madde AdıGörüntüle