SÜRÛRÎ, Mustafa Sürûri Efendi

(d. 1028/1618-19 - ö. Rebiülevvel 1100/Aralık-Ocak 1688-89)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1028/1618-19 yılında Eyüp'te Emir Buhari Mahallesi'nde doğdu (Özcan 1989: 4/18). Asıl adı Mustafa'dır. Kadı Hasan Efendi'nin oğludur. Kadi-i Kıbrısî denmekle meşhurdur (Abdülkadiroğlu 1999: 161). Başhekim Zeynelabidin Efendi'den mülâzım oldu. Müderrislik yaptı. Kırkakça Medrese'den ayrıldıktan sonra Recep 1067/ Nisan-Mayıs 1657'de Safiye Hatun Medresesi'ne hariç başlangıcı ile müderris oldu. 1088/1677-78'de Perviz Efendi Medresesi'nde; 1092/1081-82'de Süleyman Subaşı Medresesi'nde müderrislik yaptı. 1096/1684-85 Cumadası'nda Lefkoşa kadı oldu. (İnce 2005:396). Şakayık'ta Lefkoşa kadısı olduğu tarih 1093/1082 olarak kayıtlıdır (Özcan 1989: 4/18-19). Oradan ayrıldıktan sonra ikinci defa kadı oldu. 1099/1687-88'de mazul oldu. Lefkoşa'da mazulken İstanbul'a döndü ve Rebiülevvel 1100/ Aralık-Ocak 1688-89'da vefat etti. Sâlim'de, vefatı 1099/1687-88 olarak verilir (İnce 2005: 396). Edirnekapısı haricinde Emir Buhârî'de medfundur. Dönemin tanınmış şairlerindendir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Goncayı açdı nesîm-i sünbül-i müşgîn-i yâr

Bülbülün gönlün güşâde eyledi bâd-ı bahâr

 

Zülfü sevdâsına düşmüş sünbül-i sevdâ-zede

Kendisin kılmış perîşân nitekim zülf-i nigâr

 

Eşigi taşıyla eyler hâk-i pâyun ârzû

Aglar inler taşa topraga sürer yüz cûybâr

(Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 19)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
2Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
4NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Doğum YılıGörüntüle
7NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Ölüm YılıGörüntüle
10NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013MeslekGörüntüle
13NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17Seyfettin Pınard. 1914 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ata Karatayd. 13 Haziran 1926 - ö. 25 Mart 2013Madde AdıGörüntüle