SÛZÎ, Ahîzâde Mahmud Sûzî Efendi

(d. 1574/982 - ö. Temmuz-Ağustos 1627/Zilkade 1036)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sûzî, Ahîzâde Mahmud Sûzî Efendi Efendi. 982/1574-75 yılında İstanbul'da doğdu. Sûzî, Ahîzâde Abdülhalim Efendi'nin büyük oğludur. Bostanzâde Efendi'den mülazım oldu. Cemaziyelevvel 1006/ Aralık-Ocak 1597-98'de Mısır Kadılığı görevinde bulundu. Elli akça ile Perviz Efendi Medresesi'nde müderrislik yaptı. Safer 1009/ Ağustos-Eylül 1600'de Sinan Paşa Medresesi'ne hariç ile atandı. Şevval 1010/Mart-Nisan 1602'de Sinan Paşa Sultani Medresesi'ne atandı. Safer 1011 / Temmuz-Ağustos 1602'de Siyavuş Paşa Sultani payesine ulaşıp Cemaziyelevvel 1013/Eylül-Ekim 1604'te Sahn-ı Semân'dan birine, Şaban 1015/ Aralık 1606'da Ayasofya Medresesi'ne, Ramazan 1017/Aralık-Ocak 1608-09'da Süleymaniye Medresesi'ne, Recep 1021/ Ağustos-Eylül 1612'de Selanik kadılığına atandı. Cemaziyelahir 1022 /Temmuz-Ağustos 1613'te görevinden ayrıldı. Ramazan 1025/Eylül-Ekim 1616'da Karaferye kendisine arpalık olarak verildi. Rebiülevvel 1026/ Mart-Nisan 1617'de Mısır kadılığı görevinde bulundu. Ramazan 1027/Ağustos-Eylül 1618'de mazul oldu. Safer 1031/Aralık-Ocak 1621-22'de Eyüp kadısı oldu. Ramazan 1031/ Temmuz-Ağustos 1622'de de Bursa'ya gitti. Rebiülahir 1032/Şubat-Mart 1623'te bir başka göreve atandı. 1033 başları/1623'te Birgi kazası arpalığı verildi. Şevval 1035/Haziran-Temmuz 1626'da Edirne kadılığı verildi. Zilkade 1036/Temmuz-Ağustos 1627'de vefat etti. 

Şiirlerinde Sûzî mahlasını kullandı.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 456.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 705.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 10.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİMMETd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Arıburnu, Orhan Muratd. 12 Aralık 1918 - ö. 11 Nisan 1989Doğum YeriGörüntüle
3CEMALÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ahîzâde, Mahmud Sûzî Efendid. 1574 - ö. 1626Doğum YılıGörüntüle
5HULVÎ, Şeyh Cemâleddîn Mahmûd Hulvî Efendid. 1574-75 - ö. 1653-54Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Nişancızâde/Ramazanzâde Seyyid Mehmed Kudsî Efendid. 1574 veya 1565 - ö. Aralık 1621 veya Mart-Nisan 1616Doğum YılıGörüntüle
7BOSTANZADE, Mehmed Efendi b. Şeyhülislâm Bostanzâde Mehmed Efendi b. Mustafa Efendi b. Bostan Efendi b. Tireli Mehmed Efendid. 1562 - ö. 1627Ölüm YılıGörüntüle
8HALÎMÎ, Kâsım Halîmî Çelebid. ? - ö. 1627-28Ölüm YılıGörüntüle
9İLÂHÎZÂDE, Seyyid Yûsuf Efendid. ? - ö. 1627-28Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSIM, Kadıoğlud. 1805 - ö. 1884MeslekGörüntüle
11VAHDÎ, İbrâhîm Vahdî Efendid. ? - ö. Mart-Nisan 1714MeslekGörüntüle
12SEYYİD, Uşşâkî-zâde Seyyid Mehmed Sadreddin Efendid. ? - ö. 1735-36MeslekGörüntüle
13Fenâyî/ Halvetî, Şeyh Mehmed Fenâyî Efendid. ? - ö. 1692Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14PESENDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂHİR, Emrudcu-zâde Halîl Bâhir Efendid. ? - ö. 1718Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ELVÂN ÇELEBİd. ? - ö. 1358-59’dan sonraMadde AdıGörüntüle
17HUSREVÎ, Husrevzâde Mustafâd. Mart-Nisan 1534 - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
18RIZÂ, Ali Rızâ Beyd. ? - ö. 1837Madde AdıGörüntüle