SÛZÎ, Derviş Osman

(d. ?/? - ö. 1676/1086)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

17. yy. şairlerinden Sûzî, Mardin’de doğmuştur. Asıl adı Osman’dır. Mardin’in tanınmış ailelerinden birinin oğludur. Küçüklüğünden itibaren ilimle uğraşmaya başlamış olan Sûzî, daha sonra İstanbul’a gelerek Mevlevî tarikatına dâhil olmuş, bir ara Konya’ya giderek Şeyh Abdulhalim (I. Bostan) Çelebi’ye intisap etmiştir. Derviş Osman olarak tanınan Sûzî, 1086 / 1676’da vefat etmiştir.

Şairin şiirleri toplu olarak elde mevcut değildir. Esrâr Dede, şairin Sûzî, mahlasını almasını gönlü aşkla yanan birisi olmasına bağlar ve şiirlerinden övgüyle söz eder (Genç 2001:58).

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (1985). İsmail Belîğ Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyl-i Zübdeti'l-Eşâr. Ankara. Gazi Üniv. Yay. 216-217.

Açık, N. (2007). “Sûzî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. VII. Ankara: AKM Yay. 652.

Akbayar, Nuri-Kahraman, Seyit Ali: (1996) Mehmed Süreyya. Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yay. 1523.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım’ın Hayatı ve Zeyl-i Zübdetü’l-Eş’âr Adlı Eseri. Gazi Üniv Yüksek Lisans Tezi. Ankara: 80.

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsaâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.. 273.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 244-245

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (2001). “Sûzî” Tuman, Nail Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 456.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 262.

Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vekâyi’ül-Fudalâ I, Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 671-672.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 06.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Ham-kad-i dâ’ire-i rûh-ı revândur kemerün

Mâr-ı pîçîdeleri rişte-i cândur kemerün

 

Kârbân-ı dil-i uşşâkı şikâr itmek içün

Dolaşur belde gezer nice zamândur kemerün

 

(Özcan, Abdulkadir (1989). Şakâik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri Vekâyi’ül-Fudalâ I, Şeyhî Mehmed Efendi. İstanbul: Çağrı Yay. 672.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özakın, Aydınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Gönenç, Edipd. 14 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Çavuş, Necatd. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Özakın, Aydınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Gönenç, Edipd. 14 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Çavuş, Necatd. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Özakın, Aydınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Gönenç, Edipd. 14 Ocak 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Çavuş, Necatd. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Özakın, Aydınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Gönenç, Edipd. 14 Ocak 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Çavuş, Necatd. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Özakın, Aydınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gönenç, Edipd. 14 Ocak 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Çavuş, Necatd. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özakın, Aydınd. 06 Haziran 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Gönenç, Edipd. 14 Ocak 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Çavuş, Necatd. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle