TAB'Î, Pîrî Mollası Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. 1178/1764-65)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa'dır. İstanbulludur. Pîrî Efendi'nin hizmetinde bulunduğu için "Pîri Mollası" sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra mülâzım oldu. Demirhisar kazasında kadılık yaptı. 1178/1764-65 yılında vefat etti. Devrinin tanınmış şairlerinden biridir. Ancak bugün şaire ait sadece Mihrimah Sultan'ın doğum tarihine düşürdüğü tarih (Erdem 1985: 195) elimizdedir.

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Tezkiretü’ş-Şuara. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Ünv. 80.

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 195-96. 

Mehmed Süreyya (1315). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 251.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Pâdişâh-ı âlemin bir duhter-i sa'd-ahteri

Yümn ile geldi cihâna deyü buldukda şüyû'

Söyledim târîhini ilhâm-ı Hak'dır Tab'iyâ

Mihr-mâh Sultân gûn-â-gûn [gün] gibi itdi tulû' Sene 1176 /1762 

(Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 196.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
3NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Doğum YeriGörüntüle
4İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Doğum YılıGörüntüle
7İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Ölüm YılıGörüntüle
10İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918MeslekGörüntüle
11VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902MeslekGörüntüle
12NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825MeslekGörüntüle
13İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMAİL HAKKI, Bereket-zâded. 1851 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
17VEHBÎ, Vehbî Hamîd, İstanbullud. ? - ö. 1902Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Mustafad. ? - ö. 1825Madde AdıGörüntüle